Magazin
Legal
Yritysasiakkaat
telephone
Apua perustamisessa
0800 - 20 44 222
 
Trustmask
Suodattimelle ei löytynyt tuloksia!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL
Käyttäjän CAL:t etätyöpöydälle palveluihin Windows Server 2012 / R2 ostaa käytettynä Jotta jokainen käyttäjä voi käyttää Windows Server 2012 tai R2 -palvelinta Remote Desktop Services -sivuston kautta, hän tarvitsee erillisen...
22,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 DEVICE CAL
Osta Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) on vanhan Terminal Server CAL:n seuraaja. RDS on keskitetty työpöytä- ja sovellusalusta, joka tarjoaa useita vaihtoehtoja työpöytien...
22,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 USER CAL
Microsoft Windows Remote Desktop Services 2012 (RDS) (RDS) Tietosuoja on monivuotinen kysymys, kun kyse on asiakastietojen käsittelystä yrityksessä. Jos yrityksesi käsittelee paljon arkaluonteisia asiakastietoja, voi olla vaikeaa jakaa...
22,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 DEVICE CAL
Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) RDS tarjoaa helpon tavan antaa organisaatiosi työntekijöille turvallinen tapa käyttää yrityksen tietoja. Perinteiset päätelaitteiden palvelimet korvaavat Remote Desktop Services -palvelimet...
22,90 € *

Microsoft Remote Desktop Services 2012 -palvelun asiakaslisenssit

Remote Desktop Services 2012 tarjoaa monipuolisen alustan Windows-sovellusten ja graafisten työpöytien etäkäyttöön. RDS takaa näin loppukäyttäjille mobiilin etäyhteyden ja samanaikaisen pääsyn tietoihin ja toimintoihin, jotta he voivat käyttää liiketoimintakriittisiä sovelluksia palvelimen sijainnista riippumatta.

Windows Server 2008:ssa ja vanhemmissa versioissa, jotka tunnettiin edelleen nimellä Terminal Services, nimi Remote Desktop Services otettiin käyttöön Windows Server 2012:n ja R2:n esiversion julkaisun yhteydessä. Nämä ovat Windows Serverin osa, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää Windows-sovelluksia ja graafisia työpöytiä etänä ilman Citrixin kaltaisia lisäohjelmia. Tätä tarkoitusta varten Remote Desktop Services 2012 tarjoaa useita laajennuksia aiempiin päätepalveluihin, esimerkiksi TS RemoteApp palvelinsovellusten hallintaan sekä TS Web Access Internetin kautta tapahtuvaan käyttöön, joka on suojattu TS Gatewayn kautta.

Jotta Remote Desktop Services 2012 -palveluita voidaan käyttää täysimääräisesti, tarvitaan voimassa olevan palvelinlisenssin lisäksi vastaava asiakaskäyttölupa (CAL) - joko käyttäjäkohtaisesti tai päälaitekohtaisesti. CAL-ohjelmat Microsoft RDS 2012- ja RDS 2012 R2 -versioille ovat saatavilla erityisen edulliseen hintaan täällä Wiresoftissa.

Remote Desktop Services 2012 tarjoaa monipuolisen alustan Windows-sovellusten ja graafisten työpöytien etäkäyttöön. RDS takaa näin loppukäyttäjille mobiilin etäyhteyden ja samanaikaisen pääsyn... oppia lisää »
Sulje ikkuna
Microsoft Remote Desktop Services 2012 -palvelun asiakaslisenssit

Remote Desktop Services 2012 tarjoaa monipuolisen alustan Windows-sovellusten ja graafisten työpöytien etäkäyttöön. RDS takaa näin loppukäyttäjille mobiilin etäyhteyden ja samanaikaisen pääsyn tietoihin ja toimintoihin, jotta he voivat käyttää liiketoimintakriittisiä sovelluksia palvelimen sijainnista riippumatta.

Windows Server 2008:ssa ja vanhemmissa versioissa, jotka tunnettiin edelleen nimellä Terminal Services, nimi Remote Desktop Services otettiin käyttöön Windows Server 2012:n ja R2:n esiversion julkaisun yhteydessä. Nämä ovat Windows Serverin osa, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää Windows-sovelluksia ja graafisia työpöytiä etänä ilman Citrixin kaltaisia lisäohjelmia. Tätä tarkoitusta varten Remote Desktop Services 2012 tarjoaa useita laajennuksia aiempiin päätepalveluihin, esimerkiksi TS RemoteApp palvelinsovellusten hallintaan sekä TS Web Access Internetin kautta tapahtuvaan käyttöön, joka on suojattu TS Gatewayn kautta.

Jotta Remote Desktop Services 2012 -palveluita voidaan käyttää täysimääräisesti, tarvitaan voimassa olevan palvelinlisenssin lisäksi vastaava asiakaskäyttölupa (CAL) - joko käyttäjäkohtaisesti tai päälaitekohtaisesti. CAL-ohjelmat Microsoft RDS 2012- ja RDS 2012 R2 -versioille ovat saatavilla erityisen edulliseen hintaan täällä Wiresoftissa.

Yleiskatsaus Remote Desktop Services 2012:n palvelinarkkitehtuuriin

Etätyöpöytäpalveluiden versio 2012 sisältää seuraavat osat:

 • Etätyöpöytäyhteyksien välittäjä (RDCB)
 • Remote Desktop Session Host (RDSH)
 • Etätyöpöytäyhdyskäytävä (RD Gateway)
 • Etätyöpöydän verkkokäyttö (RDWA)
 • Etätyöpöydän virtualisointi-isäntä (RDVH)
 • Etätyöpöydän lisensointi (RDS-CAL)

Alla on lyhyt selitys yksittäisistä palvelimen komponenteista.

Etätyöpöytäyhteyden välittäjä

Etätyöpöytäyhteyksien välittäjän avulla asiakastietokoneet, joilla on asiakaskäyttölupa, voivat käyttää kaikkia palvelinpohjaisia työpöytiä ja toimintoja luomalla yhteyden niiden ja datakeskuksessa olevien virtuaalikoneiden ja terminaalipalvelinpöytien välille.

RDCB:n tehtäviin kuuluu käyttäjätietojen tarkistaminen, työpöytäkuvien hallinta ja käyttäjän osoittaminen etätyöpöydälle sekä vastaavien palvelimien kuormituksen tasaaminen. The

Connection Broker käyttää paikallista tietokantaa tai - asianmukaisen kokoonpanon ollessa käytössä - SQL-tietokantaa.

Etätyöpöytäistunnon isäntä

RDSH eli Remote Desktop Session Host on Remote Desktop Services -palvelujen erityinen rooli. Se tarjoaa sovellukset tai työpöydät, joita useat CAL:n omistavat käyttäjät käyttävät rinnakkain erillisissä istunnoissa. Työpöytävirtualisoinnissa istuntoemännän lisätoimintona on toimia uudelleenohjaustilassa asiakkaiden ja RD Connection Brokerin välissä.

Windows Server 2012 RDS:ssä on myös mahdollista luoda niin sanottuja käyttäjäryhmien kokoelmia, jotka järjestävät eri isäntäresursseja (avainsana: kuorman tasaus).

Etätyöpöytäyhdyskäytävä

Windows Server 2008 R2:n RD Gatewayn (toinen Windows Server 2008 R2:n rooli) kautta CAL-valtuutuksen saaneet käyttäjät voivat turvallisesti käyttää yrityksen sisäisessä verkossa olevia istuntoistuntosisäännöksiä tai virtualisointi-isäntiä Internetin kautta mistä tahansa päätelaitteesta, joka pystyy siihen. Työpöytäyhdyskäytävän kautta voidaan käyttää sekä istuntopohjaisia että virtuaalisia työpöytiä ja yksittäisiä sovelluksia (RemoteApps). Päätelaitteen ja yhdyskäytävän välinen viestintä tapahtuu RDP-protokollan (Remote Desktop Protocol) kautta, joka on tunneloitu HTTPS:n kautta. RD Gateway Manager -työkalua voidaan käyttää myös yksittäisten käyttäjien yhteysvaltuutuskäytäntöjen (CAP) määrittämiseen.

Etätyöpöydän verkkokäyttö

RD Web Access ohjaa pääsyä etä- tai virtuaaliseen työpöytään Käynnistä-valikon tai verkkoselaimen kautta. Etätyöpöydän verkkokäyttö luo etätyöpöytäprotokollatiedoston, jonka avulla asiakas voi käyttää yrityksen infrastruktuuria verkon kautta.

Windows Server 2008 R2:ssa on käytettävissä myös niin sanottu Per User RemoteApp Program Filtering, jonka avulla lisenssin saaneelle käyttäjälle tarjotaan yksilöllinen eli myös rajoitettu valikoima sovelluksia.

Etätyöpöydän virtualisointi-isäntä

Microsoft RDS 2012 R2:n RD Virtualisation Host tukee virtuaalisen työpöytäinfrastruktuurin (VDI) skenaarioita. Tuetaan kahdenlaisia virtuaalisia työpöytiä: Henkilökohtaiset virtuaaliset työpöydät, jotka on osoitettu tietyille käyttäjille, tai työpöytäpoolien, jotka ovat enemmänkin eri käyttäjien käyttämiä työasemia. RDVH:n avulla myös Windows-pohjaisia sovelluksia voidaan isännöidä Hyper-V:n avulla.

Etätyöpöydän lisensointi

Etätyöpöytäpalveluiden käyttäminen edellyttää yleensä lisenssipalvelinta. RD Desktop Licensing hallinnoi RDS-infrastruktuurissa tarvittavia lisenssejä. Jos asiakas tarvitsee käyttöoikeutta - lyhyesti RDS CAL - istunnon isäntä pyytää sitä lisenssipalvelimelta, jotta loppulaite voi käyttää istuntoja tai virtuaalisia työpöytiä edellyttäen, että vastaava CAL on käytettävissä.

Etätyöpöytäpalveluiden 2012 / 2012 R2 käyttäminen asiakaskäyttöluvan kanssa

Jos olet ostanut Microsoft Serverin version 2012 tai R2 - saatavana Wiresoftilta - se sisältää kaksi käyttöoikeutta järjestelmänvalvojille ex works. Niitä voidaan kuitenkin käyttää vain hallinnollisiin tehtäviin, mutta ne eivät oikeuta ketään käyttäjää tai loppulaitetta käyttämään etäyhteyttä etäpalveluihin. Näiden palvelujen käyttämiseksi asiakas tarvitsee siis jommankumman käyttöoikeuksista - joko User CAL: n tai Device CAL:n. Toinen kahdesta CAL:stä tarvitaan myös, vaikka käytettäisiin kolmannen osapuolen käyttäjäohjelmistoa.

Wiresoftilta löydät edullisia tarjouksia Remote Desktop Services -palveluiden käyttäjä- ja laitekohtaisista CAL-ohjelmista sekä Windows Server 2012 että 2012 R2 -käyttöjärjestelmille. Käyttäjät voivat käyttää myös vanhempia versioita (downgrade), mutta korkeamman palvelinversion palveluiden käyttö (upgrade) ei ole sallittua tai mahdollista, jos heillä on CAL jompaankumpaan palvelinjärjestelmään. Toisaalta Microsoft Server 2012 -palvelimen CAL:n avulla käyttäjät voivat käyttää myös 2012 R2 -versiota.

Windows Server 2012 R2 RDS CAL -palvelun RDS:n tärkeimmät toiminnot

Windows Desktop Services 2012 -versio tarjoaa myös seuraavat keskeiset lisätoiminnot:

 • Kattava moninäyttötuki
 • RemoteAppin ja RD Web Accessin yhdistäminen
 • Skaalautuva yhteysvälittäjä istuntotyöpöydille ja VDI-työpöydille
 • Laaja yhteensopivuus monien muiden sovellusten kanssa
 • Optimoitu bittikarttakiihdytys Microsoft Silverlight- ja Flash-ohjelmiin perustuville 3D-sovelluksille ja mediasisällölle
 • Tuki äänitallenteille ja syötteille

Käyttäjän CAL- ja laitekohtaiset CAL-oikeudet RDS 2012 / R2 -versioiden käyttämiseen

Kuten jo mainittiin, Microsoft tarjoaa Windows Remote Desktop Services 2012- ja 2012 R2 -palveluille kaksi erilaista asiakaskäyttölupaa: Käyttäjän CAL:t ja laitteen CAL:t. Ne eroavat toisistaan siten, että ensimmäisessä tapauksessa käyttäjä on lisensoitu ja toisessa tapauksessa laite on lisensoitu. Kun käytetään jompaakumpaa CAL-tyyppiä, vain yhdelle käyttäjälle tai yhdelle laitteelle annetaan valtuudet käyttää etätyöpöytäpalveluita. Käyttöoikeuden siirtäminen toiselle käyttäjälle tai toiselle laitteelle ei ole sallittua myöhemmin. Ei myöskään ole mahdollista vaihtaa kahden lisenssin välillä - User CAL:sta Device CAL:iin ja päinvastoin.

Käyttäjä CAL:n avulla yksittäisellä käyttäjällä on siis oikeus käyttää RDS:ää riippumatta siitä, mitä päätelaitetta hän käyttää tähän tarkoitukseen. Käyttäjä CAL:n avulla voit siis käyttää Windows Server 2012:n ja 2012 R2:n palvelinpalveluita millä tahansa Windowsia käyttävällä laitteella. Ei ole väliä, onko kyseessä pöytätietokone toimiston työasemalla vai jokin muu päätelaite, kuten kannettava tietokone kotitoimistossa tai kannettava tietokone, jota käytetään matkalla.

Laite CAL on puolestaan laitekohtainen lisenssi, joka on pysyvästi osoitettu tietylle yksittäiselle laitteelle. Tämä voi olla paitsi toimiston pöytätietokone myös kannettava tietokone - riippumatta siitä, kuka sitä käyttää. Tämä tarkoittaa, että jokainen käyttäjä, jolla on lupa käyttää lisensoitua päälaitetta, voi käyttää sitä sille tarjottuja etätyöpöytäpalveluita. Device CAL tarvitaan myös, kun perustat työryhmäpalvelimen; tästä lisää jäljempänä.

Koska useimmissa yrityksissä tai organisaatioissa on harvoin vain toinen Windows Server 2012:n tai 2012 R2:n etätyöpöytäpalveluiden käyttötavoista, on suositeltavaa hankkia käyttäjä- ja laitekohtaisten CAL:ien yhdistelmä. Jos sinulla on kysyttävää Microsoft Remote Desktop Services 2012 -palvelun yksilöllisistä CAL-vaatimuksista, ota meihin yhteyttä - kokoamme sinulle räätälöidyn lisenssipaketin, johon sisältyy edullinen tarjous.

RDS:n määrittäminen Windows Server 2012:lle työryhmäpalvelimella

Yleisesti ottaen mikä tahansa yhteensopiva RDS-lisenssipalvelin voi isännöidä myös Remote Desktop Services -palvelun aiempien versioiden lisenssejä, joten Windows 2012 R2 RDS-lisenssipalvelin voi käyttää kaikkia versioita Windows Server 2012 R2:een asti, mutta ei korkeampaa Remote Desktop Services -versiota.

Jos aiot määrittää etätyöpöytäpalvelun työryhmäpalvelimessa, sinun on käytettävä Windows PowerShelliä roolipalvelujen hallintaan. Huomaa myös: Tätä varten sinun on käytettävä Device CAL:tä User CAL:n sijasta. Käyttäjien asiakaskäyttölisensseissä on myös eroja. Seuraavassa luettelossa esitetään yleiskatsaus näiden kahden CAL-tyypin välisistä eroista:

Laite CAL

 • Laitteelle on fyysisesti määritetty RDS Device CAL.
 • Lisenssipalvelin seuraa RDS Device CAL -palvelinta Active Directory -jäsenyydestä riippumatta
 • Enintään 20 % RDS CAL:ista voidaan peruuttaa
 • Tilapäinen RDS CAL on voimassa 52-89 päivää 

Käyttäjä CAL

 • RDS-käyttäjä CAL on määritetty yhdelle käyttäjälle Active Directoryssa
 • Lisenssipalvelin seuraa tätä User CAL -käyttäjän CAL:ia, eikä sitä voi seurata työryhmässä
 • RDS-käyttäjien CAL-koodeja ei voi peruuttaa, eivätkä ne ole tilapäisesti käytettävissä
 • RDS-käyttäjien CAL-ohjelmat voivat olla ylikuormitettuja

Microsoft voi tarvittaessa muuttaa tai päivittää näitä tietoja.

Täydellinen CAL-tarve Microsoft RDS 2012:lle Wiresoftin avulla

Säästä rahaa ostamalla yhden käyttäjän ja yhden laitteen CAL-ohjelmat Microsoft Remote Desktop Services 2012 ja 2012 -palveluille Wiresoftilta! Nykyisen Windows Server -ohjelmiston CAL-valikoimamme avulla voit täydentää nykyistä lisensointia asiakaskäyttölisensseillä tai päivittää uudempaan versioon. Wiresoftissa hyödyt erityisesti edullisista yksittäisistä lisensseistä, joilla ostat vain täsmälleen niin monta CAL-lisenssiä kuin todella tarvitset. Kaikki tarjoamamme Microsoft-tuotteet ovat Euroopan alueen alkuperäisiä lisenssioikeuksia. Ne ovat käyttämättömiä, ja ne ovat peräisin yrityksiltä, joilla on lakisääteinen lupa myydä niitä edelleen. Wiresoft on testannut niiden aitouden ja täydellisen toimivuuden. Monet Wiresoft-asiakkaat voivat vahvistaa, että on hyödyllistä ostaa meiltä Remote Desktop Services 2012 -palveluiden CAL:t. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.