Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Apua perustamisessa
+49 69 173261340
 

Kui soovite lepingust taganeda, täitke palun see vorm ja saatke see tagasi.

Saajale

Wiresoft AG
Oberneuhofstrasse 5
6340 Baar
Šveits
E-post: [email protected]

Käesolevaga tühistan (*) mina/meie poolt (*) sõlmitud lepingu järgnevate kaupade (*) ostmise/dienuse osutamise kohta

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Tellitud (*) ____________ / saadud (*) __________________

________________________________________________________
Tarbija nimi

________________________________________________________
Tarbija aadress

________________________________________________________
Tarbija allkiri (ainult paberkandjal teate korral)

_________________________
Kuupäev

(*) Mittevastav tõmba läbi

Luokat