Chat with us, powered by LiveChat
LAINSÄÄDÄNTÖ
Yritysasiakkaat
telephone
Apua perustamisessa
+49 69 173261340
 
Trustmask
Suodattimelle ei löytynyt tuloksia!
MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL
Microsoft Project 2021 Professional - uusi ammattilaisversio hyväksi havaitusta projektinhallintaohjelmistosta Microsoft on julkaissut Project 2021 Professional -ohjelmalla uuden version monipuolisesta ohjelmistosta, joka on välttämätön...
472,90 € *
MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD
MS Project 2021 Standard - projektinhallintaohjelmiston uusin versio ostoversiona Project 2021 Standard on uusin versio monipuolisesta Microsoftin projektinhallintaohjelmistosta, joka on tarkoitettu ensisijaisesti pk-yrityksille ja...
325,90 € *

Voit löytää Project 2021 Standard- ja Professional Edition -versiot käytettynä Wiresoft Software Shopista heti virallisen julkaisun jälkeen - voit hyötyä niiden edullisemmasta hinnasta verrattuna vastaavaan uuteen tuotteeseen. Seuraavassa kerrotaan kaikista Project 2021:n uusista toiminnoista ja ominaisuuksista, jotka on tähän mennessä julkistettu, ja kerrotaan Standard- ja Professional Edition -versioiden eroista.

Jos haluat uusimmat tiedot MS Project 2021:stä, ota yhteyttä yhteen työntekijöistämme. Saat myös selville, mitkä muut Wiresoftissa saatavilla olevat Microsoft-sovellukset ovat yhteensopivia Project 2021:n kanssa, jotka ovat saatavilla myös käytettynä ohjelmistona.

Mille kohderyhmille MS Project 2021 on suunniteltu?

Microsoft Project 2021 on kehitetty sekä aloittelijoille että projektinhallinnan ammattilaisille, jotka tietämystasostaan riippuen joko käyttävät omia mallejaan suunnitellessaan uusia projekteja tai luovat uusia projektisuunnitelmia tyhjästä neutraalin, tyhjän Gantt-kaavion pohjalta tai käyttävät suurta valikoimaa malleja projektityyppejä varten, jotka sisältävät jo kaikki tyypilliset osat. Excel-, Word-, Outlook- tai PowerPoint-tiedostojen sisältämät tiedot sekä tehtäväluettelot voidaan tuoda Projectiin siten, että niiden muotoilu ja ääriviivat säilyvät, mikä vähentää muokkaamiseen tarvittavaa työtä.

MS Project 2021 -versiosta riippuen - osta Standard tai Professional - käyttäjillä on lisävaihtoehtoja ulkoisten tietolähteiden käyttöön tai synkronointiin.

Visuaalisesti MS Project 2021 Buy tarjoaa edellisestä versiosta poiketen entistä selkeämmän käyttöliittymän, joka helpottaa usein käytettyjen toimintojen käyttöä. Parannettua käyttäjäystävällisyyttä täydentävät MS Officesta tutut "tummanharmaa" ja "valkoinen" muotoilu, jotka mahdollistavat keskittyneemmän työskentelyn näytöllä vähentämällä värien määrää.

Maksimoi projektin onnistuminen - Osta MS Project 2021 -ohjelmalla

Olipa kyse sitten aloittavasta yrityksestä, pk-yrityksestä tai suuryrityksestä - ammattimainen projektinhallinta helpottaa onnistumisten suunnittelua ja riskien minimoimista - tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat aina olennaisilta osiltaan seuraavat osatekijät, joita voidaan edelleen eriyttää tai täydentää monimutkaisuuden mukaan:

 • Hankesuunnitelman ja etenemissuunnitelman laatiminen
 • Resurssien ja osallistujien määrittely
 • Asetetaan välitavoitteita, kunnes tavoite on saavutettu
 • Hankkeen edistymisen ja kapasiteetin saatavuuden seuranta ja valvonta
 • Raportointi sekä käynnissä olevan hankkeen aikana että sen päättymisen jälkeen dokumentointia varten

Tyypillisiä tehtäviä, jotka voidaan suorittaa helpommin MS Project 2021:n avulla, ovat muun muassa seuraavat:

 • Dynaaminen projektisuunnittelu: MS Project -projektisuunnitelmien avulla projektin työpanos, projektin kesto ja osallistujien sijoittaminen voidaan suunnitella dynaamisesti ja siten joustavasti. Aikajananäkymät helpottavat määräaikojen noudattamista yksittäisissä kaupoissa.
 • Käytä liiketoimintatietoa monimutkaisissa hankkeissa: Asennetusta MS Project Edition -versiosta riippuen Power BI:tä voidaan käyttää myös interaktiivisten kojelautojen luomiseen, jotka eivät ainoastaan näytä projektin kokonaistilannetta vaan tarjoavat myös yksityiskohtaisia tietoja yksittäisistä projektialueista. Näin riskejä voidaan arvioida paremmin ja tarvittaessa suunnitella hätätoimenpiteitä jo varhaisessa vaiheessa.
 • Kehitetään innovatiivisia ratkaisuja: MS Project 2021:n avulla voidaan automatisoida työnkulkuja sekä yksittäisiä ratkaisuja esimerkiksi mobiililaitteille, ja niitä voidaan käyttää myös pilvipalvelussa.
 • Budjettisuunnittelu: Resurssien ja kapasiteetin kattavan valvonnan ansiosta pullonkaulat ja kustannusräjähdykset voidaan havaita ajoissa ja siten välttää paremmin.
 • Projektipalaute: Integroitujen palautetyökalujen avulla projektiin osallistuvat tahot voivat käyttää omaa osaamistaan ratkaisuehdotusten kehittämiseen ja koordinoida toimintaansa keskenään, jotta voidaan yhdessä varmistaa projektin aikataulun mukainen valmistuminen ja onnistuminen. Nopeasti laaditut edistymisraportit ja aiemmista hankkeista laaditut raportit voivat myös edistää tätä.

Kaikkia näitä tehtäviä varten Project 2021 tarjoaa sekä Standard- että Professional-versiossa kattavat työkalut, joiden avulla voit kirjata ja kartoittaa ja valvoa kattavasti kaikkia projektinhallintaan liittyviä prosesseja ja komponentteja. MS Projectin nykyisessä versiossa käyttäjille on siis tarjolla seuraavat perustavanlaatuiset edut:

 • Luo projekteja nopeasti ja helposti: MS Project 2021:n käytännöllisten mallien avulla jopa aloittelijat voivat suunnitella ja koordinoida tehtäviä onnistuneesti. Tätä varten he voivat valita lukuisista malleista, jotka perustuvat alan parhaisiin käytäntöihin ja joita voidaan mukauttaa yksilöllisesti sen sijaan, että heidän tarvitsisi luoda projektinhallintasuunnitelma tyhjästä. Gantt-kaavioina tunnettujen vakiomallien lisäksi Project 2021:ssä on käytettävissä monia muita tyyppejä, kuten verkkokaavioita tai vuokaavioita.
 • Hallitse projekteja selkeämmin: Tehokkaat projektinhallintatyökalut tarjoavat kaikki edellytykset vaativienkin projektien yksityiskohtaiseen hallintaan kaikilla osa-alueilla ja toimialoilla sekä niiden valvontaan kaikissa yksittäisissä vaiheissa siten, että samalla säilytetään aina yleiskuva kaikista keskinäisistä suhteista. Tätä tarkoitusta varten MS Project 2021 tarjoaa erilaisia näyttövaihtoehtoja, esimerkiksi näkymiä lomakkeina, laskentataulukoina tai sarakkeina, joilla voidaan korostaa tiettyjä projektin näkökohtia, ja niitä täydentävät erilaiset suodattimet, joiden avulla yksittäiset tehtävät ja resurssit voidaan näyttää selkeästi - mukaan lukien niiden linkit ja tehtävät muihin vaiheisiin tai projekteihin.
 • Helpompi yhteistyö tiimissä: Vaikka projektin jäsenet olisivat paikallisesti hajautettuja, kaikki osallistujat käyttävät samaa suunnitelmaversiota yhdessä MS Project 2021:n kanssa, jolloin heillä on aina yleiskuva kaikista ajankohtaisista tapahtumista ja vastuualueista. Yhteinen kokemustenvaihto lisää myös tehokkuutta nykyisten ja tulevien tehtävien toteuttamisessa. Tiimin jäsenet voivat saada tietoja myös raporttien muodossa.

MS Project 2021:n tärkeät toiminnot

Mainittujen perustoimintojen lisäksi MS Project 2021 Standardissa ja Professionalissa on muita hyväksi havaittuja ominaisuuksia, jotka joko täydentävät niitä, esimerkiksi resurssien hallinnassa ja raporttien luomisessa, tai tarjoavat lisätoimintoja, esimerkiksi salkunhallinnassa:

Salkunhoito

Portfolionhallinta on yksi MS Project 2021:n tärkeimmistä osatekijöistä, koska sen avulla voidaan kirjata yksittäisen projektin lisäksi kaikki projektit ja seurata niiden edistymistä. Projektipäälliköillä on näin ollen aina yleiskuva kaikista nykytilanteista - jos hanke ei etene aikataulussa, he voivat reagoida välittömästi ja ryhtyä vastatoimiin. Yleisimpiä tapauksia ovat tehtävät, joita ei ole vielä suoritettu aikataulun mukaisesti, ja kustannukset, jotka ovat ylittämässä talousarvion. Erityisesti silloin, kun nämä ei-toivotut kehityssuuntaukset vaikuttavat muihin hankkeisiin, koska suunnitellut resurssit käyvät vähiin tai niitä ei ole saatavilla, nykytilanne voidaan tehdä välittömästi näkyväksi MS Project 2021:ssä itsenäisen päivityksen avulla yhdellä napsautuksella, ja kriittiset tilanteet voidaan tunnistaa.

Kun MS Project 2021 buy liitetään Power BI:hen, käytettävissä on myös yksityiskohtaisia näyttövaihtoehtoja budjettihallintoa varten analyysien ja parannusehdotusten osalta.

Yksittäisten hanketehtävien jäsentäminen ja yhdistäminen

MS Project 2021 erottelee projektin kirjaamisessa ja valvonnassa neljä eri toimintotyyppiä tai toimintotyyppiä, jotka perustuvat suunnittelukaavaan, jossa kolme arvoa, työ, kesto ja jakoyksiköt, suhteutetaan toisiinsa:

 • Kiinteät yksiköt
 • Kiinteä työ
 • Kiinteä kesto
 • Toiminnan valvonta

MS Project 2021 tarjoaa tähän tarkoitukseen maskin, jonka avulla eri tehtäviä voidaan hallita:

 • Pylväsdiagrammiin voidaan tuoda tehtäviä, mukaan lukien useiden tehtävien samanaikainen lisääminen sekä vastaavien resurssien ja suhteiden määrittäminen.
 • Kaikki tehtävät voidaan linkittää toisiinsa joko pudotusvalikon kautta tai tehtävätaulukon kentässä "yhteisen tehtävän nimi".
 • Kullekin aikajanalle voidaan asettaa erilliset alku- ja loppupäivät, ja aikajanapalkit voidaan merkitä erikseen, mikä lisää linkitettyjen tehtävien selkeyttä.
 • Projektin yksittäiset tehtävät voidaan lajitella hierarkkisesti tärkeyden mukaan - tämä toiminto on erityisen käytännöllinen monimutkaisemmissa projektiaikatauluissa, sillä yksittäiset muutokset kohdistuvat automaattisesti kaikkiin linkitettyihin tehtäviin.
 • Vastaavasti yksittäiset tehtävät voidaan yhdistää toisiinsa niiden välisen suhteen visualisoimiseksi.

Resurssien hallinta

MS Project 2021:n resurssien hallinnassa erotetaan periaatteessa kolme resurssityyppiä: "työvoima", "materiaali" ja "kustannukset". Tämä mahdollistaa yksityiskohtaisemman, selkeämmän ja siten tehokkaamman suunnittelun ja hallinnoinnin kaikkien hankkeelle suunniteltujen resurssien osalta. Resurssipoolin kautta niitä voidaan hallita keskitetysti hankkeiden välistä suunnittelua varten ja kohdentaa selkeästi yksittäisiin toimintoihin; näin voidaan välttää rajoitukset, jotka liittyvät niiden ajalliseen saatavuuteen, sekä mahdolliset riskit, jotka liittyvät työvoiman ylikuormitukseen ja kustannusrajojen ylittymiseen.

Raporttien luominen - Osta MS Project 2021

Mielekkäiden raporttien luominen projektista on olennainen osa - myös ketterää projektinhallintaa - ja MS Project tarjoaa monia vaihtoehtoja projektitietojen havainnollistamiseksi informatiivisella tavalla käyttötarkoituksesta riippuen. Tämä ei koske ainoastaan meneillään olevan projektin tilannekatsausta vaan myös raportteja suoritetuista tehtävistä. Saadut oivallukset ja parhaat käytännöt voidaan jakaa muille tiimin jäsenille tai yhteistyökumppaneille. Project 2021 tarjoaa laajan valikoiman raporttimalleja yleisimpiä hanketyyppejä varten, joita voidaan täydentää kuvilla tai grafiikoilla jne. Raportit voidaan luoda useissa eri muodoissa. Luodut raportit voidaan asettaa muiden saataville .PDF-, .XPS-, .CSV- ja .XML-muodoissa.

MS Project 2021 Professional Editionin ainutlaatuiset ominaisuudet

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi MS Project 2021 Professional Editionissa on myös seuraavat yksinomaiset toiminnot, jotka ovat erityisen tärkeitä suurten organisaatioiden ja yritysten projektinhallinnassa:

 • Parempi selkeys Teamplannerissa
 • Lisää malleja ja suunnittelutyökaluja tuottavuuden lisäämiseksi
 • Valinnainen yhteistyö MS SharePointin ja MS Project Serverin kanssa
 • Project Online -ohjelman valinnainen käyttö

Uusimmat tiedot MS Project 2021 Professional Editionista saat Wiresoftin edustajalta.

Osta MS Project 2021 versiot ja Professional Wiresoftilta Microsoftin käytettynä ohjelmistona

Microsoft Project 2021:n Editions- ja Professional-versiot ovat saatavilla Wiresoftilta käytettyinä ohjelmistoina edulliseen hintaan virallisesta julkaisusta lähtien. Sinä hyödyt näistä eduista:

 • Microsoftin käyttämien ohjelmistojen, kuten MS Project 2021:n, kauppa ja käyttö on laillista ja siten lain mukaan sallittua.
 • Wiresoftin Microsoft Project 2021 Editionin - Standard tai Professional - nimeäminen "käytetyksi ohjelmistoksi" ei tarkoita mitään rajoituksia tämän MS Project -ohjelmiston toiminnallisuudelle.
 • Kun ostat Project 2021 Editionin Wiresoftilta, ostat alkuperäisen, täysin toimivan Microsoft-ohjelmiston - et rajoitetun käytön tai ajallisesti rajoitetun kokeiluversion.
 • Wiresoft on myös testannut käytetyn ohjelmiston, kuten jonkin Project 2021 Editionin - Standard tai Professional - täydellisen käytettävyyden ennen jälleenmyyntiä.
 • Kun ostat käytetyn ohjelmiston Wiresoftilta, hankit aina laillisen ja alkuperäisen Microsoft Project 2021 -tuotteen.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä Microsoft Project 2021 -versiosta tai muista käytetyistä Microsoft-ohjelmistoista, ota meihin yhteyttä chatin, puhelimen tai sähköpostin välityksellä.