Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Apua perustamisessa
+49 69 173261340
 
Trustmask
Suodattimelle ei löytynyt tuloksia!
MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD
MS Project 2021 Standard - projektinhallintaohjelmiston uusin versio ostoversiona Project 2021 Standard on uusin versio monipuolisesta Microsoftin projektinhallintaohjelmistosta, joka on tarkoitettu ensisijaisesti pk-yrityksille ja...
293,90 € *
MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL
Microsoft Project 2021 Professional - uusi ammattilaisversio hyväksi havaitusta projektinhallintaohjelmistosta Microsoft on julkaissut Project 2021 Professional -ohjelmalla uuden version monipuolisesta ohjelmistosta, joka on välttämätön...
426,90 € *

Osta Project 2021 - Microsoftin projektinhallintaohjelmiston uusin versio

Microsoft Project 2021 on uusin versio monipuolisesta projektinhallintaohjelmistosta, joka on versiosta riippuen suunniteltu erikokoisten yritysten ja organisaatioiden tehtävien suunnitteluun ja hallintaan. Projectin avulla voidaan kirjata kaikki projektinhallinnan kannalta olennaiset tekijät, kuten määräajat, henkilöstö, resurssit ja budjetit, ja kehitys voidaan näyttää selkeästi jokaisessa vaiheessa. Käyttäjät voivat käyttää MS Projectin aloittamisen helpottamiseksi eri tehtävien tyypillisiä vakiomalleja, jotka sisältävät jo kaikki olennaiset prosessit ja osatekijät - näitä voidaan sitten mukauttaa tai laajentaa yksilöllisesti erityistarpeiden mukaan. MS Project 2021:n ostaminen mahdollistaa esimerkiksi myös "mitä jos" -analyysit sekä erilaisten skenaarioiden luomisen, jotta riskit voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja ryhtyä sopiviin toimenpiteisiin etukäteen tai jopa toteutuksen aikana projektin onnistumisen varmistamiseksi. Versiosta riippuen - Standard ja Professional - tähän on saatavana lisää vaihtoehtoja, jotka vaikuttavat myös pilvipalveluissa tehtävään yhteistyöhön.

Lisäksi käytettävissä on kattavat raportointivaihtoehdot - sekä yksittäisiä vaiheita varten että asetettujen tehtävien suorittamisen jälkeen - joiden avulla työntekijät ja liikekumppanit saavat analyysejä yksittäisistä näkökohdista sekä loppuraportteja esimerkiksi oivalluksina ja parhaina käytäntöinä.

Project 2021 -versiot Standard ja Professional löytyvät käytettynä Wiresoft Software Shopista heti virallisen julkaisun jälkeen - hyödyt niiden edullisemmasta hinnasta verrattuna vastaavaan uuteen tuotteeseen. Seuraavassa kerrotaan kaikki Project 2021:n tähän mennessä tunnetuista uusista toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista sekä kerrotaan Standard ja Professional Editionin välisistä eroista.

Jos haluat uusimmat tiedot MS Project 2021:stä, ota yksinkertaisesti yhteyttä yhteen työntekijöistämme. Saat myös selville, mitkä muut Wiresoftilta saatavilla olevat Microsoft-sovellukset ovat yhteensopivia Project 2021:n kanssa, jotka ovat saatavilla myös käytettynä ohjelmistona.

Mille kohderyhmille MS Project 2021 on suunniteltu?

Microsoft Project 2021 on kehitetty sekä aloittelijoille että projektinhallinnan ammattilaisille, jotka tietämystasostaan riippuen joko käyttävät uusia projekteja suunnitellessaan omia mallejaan tai luovat uusia projektisuunnitelmia tyhjästä neutraalin, tyhjän Gantt-kaavion pohjalta tai käyttävät suurta valikoimaa malleja projektityypeille, jotka sisältävät jo kaikki tyypilliset osat. Excel-, Word-, Outlook- tai PowerPoint-tiedostojen sisältämät tiedot sekä tehtäväluettelot voidaan tuoda Projectiin siten, että niiden muotoilu ja ääriviivat säilyvät, mikä vähentää muokkaamiseen tarvittavaa työtä.

MS Project 2021 -versiosta riippuen - osta Standard tai Professional - käyttäjillä on lisävaihtoehtoja ulkoisten tietolähteiden käyttöön tai synkronointiin.

Toisin kuin edellisessä versiossa, MS Project 2021 Buy -versiossa on entistä selkeämpi työpöytäliittymä, joka helpottaa pääsyä usein käytettyihin toimintoihin. Parannettua käyttäjäystävällisyyttä täydentävät MS Officesta tutut "tummanharmaa" ja "valkoinen" muotoilu, jotka mahdollistavat entistä keskittyneemmän työskentelyn näytöllä värejä vähentämällä.

Maksimoi projektimenestys - Osta MS Project 2021 -ohjelmalla

Olipa kyse sitten aloittavista yrityksistä, pk-yrityksistä tai suurista yrityksistä - ammattimaisen projektinhallinnan avulla onnistumiset voidaan suunnitella paremmin ja riskit minimoida - tehtävien laajuus sisältää aina olennaisesti seuraavat elementit, joita voidaan edelleen eriyttää tai täydentää monimutkaisuuden mukaan:

 • Projektisuunnitelman luominen, mukaan lukien etenemissuunnitelma
 • Resurssien ja osallistujien määrittely
 • Välitavoitteiden asettaminen, kunnes tavoite on saavutettu
 • Hankkeen edistymisen ja kapasiteetin saatavuuden seuranta ja valvonta
 • Raportointi sekä käynnissä olevan hankkeen aikana että sen päätyttyä dokumentointia varten

Tyypillisiä tehtäviä, jotka voidaan suorittaa helpommin MS Project 2021:n avulla, ovat mm. seuraavat:

 • Dynaaminen projektisuunnittelu: MS Project -projektisuunnitelmien avulla projektin työpanos, projektin kesto sekä osallistujien käyttöönotto voidaan suunnitella dynaamisesti ja siten joustavasti. Aikajananäkymät helpottavat määräaikojen noudattamista yksittäisissä ammateissa.
 • Hyödynnä liiketoimintatietoa monimutkaisissa projekteissa: Asennetusta MS Project Edition -versiosta riippuen Power BI:tä voidaan käyttää myös interaktiivisten kojelautojen luomiseen, jotka eivät ainoastaan näytä projektin kokonaistilannetta vaan antavat myös yksityiskohtaisia tietoja yksittäisistä projektialueista. Näin riskejä voidaan arvioida paremmin ja tarvittaessa suunnitella hätätoimenpiteitä jo varhaisessa vaiheessa.
 • Kehitetään innovatiivisia ratkaisuja: MS Project 2021:n avulla voidaan automatisoida työnkulkuja sekä suunnitella yksilöllisiä ratkaisuja esimerkiksi mobiililaitteille ja käyttää niitä myös pilvipalvelussa.
 • Budjettisuunnittelu : Resurssien ja kapasiteetin kattavan valvonnan ansiosta pullonkaulat ja kustannusräjähdykset voidaan tunnistaa ajoissa ja siten välttää paremmin.
 • Projektipalaute : Integroitujen palautetyökalujen avulla projektiin osallistuvat tahot voivat käyttää omaa erityisosaamistaan ratkaisuehdotusten kehittämiseen ja koordinoida toimintaansa keskenään varmistaakseen yhdessä projektin aikataulun mukaisen valmistumisen ja onnistumisen. Nopeasti luotavat edistymisraportit ja raportit aiemmista projekteista voivat myös edistää tätä.

Kaikkiin näihin tehtäviin Project 2021 tarjoaa sekä Standard että Professional-versioissa kattavat työkalut, joilla voidaan tallentaa ja kartoittaa ja valvoa kattavasti kaikkia projektinhallintaan liittyviä prosesseja ja komponentteja. MS Projectin nykyinen versio tarjoaa siten käyttäjille seuraavat perustavanlaatuiset edut:

 • Luo projekteja nopeasti ja helposti: MS Project 2021:n käytännöllisten mallien avulla jopa aloittelijat voivat suunnitella ja koordinoida tehtäviä onnistuneesti. Tätä varten he voivat valita lukuisista malleista, jotka perustuvat alan parhaisiin käytäntöihin ja joita voidaan mukauttaa yksilöllisesti sen sijaan, että heidän pitäisi luoda projektinhallintasuunnitelma tyhjästä. Hyväksi todettujen Standard-mallien, kuten Gantt-kaavioiden, lisäksi Project 2021:ssä on saatavilla monia muita tyyppejä, kuten verkkokaavioita tai vuokaavioita.
 • Hallitse projekteja selkeämmin: Tehokkaat projektinhallintatyökalut tarjoavat kaikki edellytykset vaativienkin projektien yksityiskohtaiseen hallintaan kaikilla osa-alueilla ja ammattikunnilla sekä niiden valvontaan kaikissa yksittäisissä vaiheissa, ja samalla säilytetään aina yleiskuva kaikista keskinäisistä suhteista. Tätä tarkoitusta varten MS Project 2021 tarjoaa erilaisia näyttövaihtoehtoja, esimerkiksi näkymiä lomakkeina, laskentataulukoina tai sarakkeina, joiden avulla voidaan korostaa tiettyjä projektin näkökohtia, joita täydennetään erilaisilla suodattimilla, joiden avulla yksittäiset tehtävät ja resurssit voidaan näyttää selkeästi - mukaan lukien niiden yhteydet ja tehtävät muihin vaiheisiin tai projekteihin.
 • Helpompi yhteistyö tiimissä: Vaikka projektin jäsenet olisivat paikallisesti hajautettuja, kaikki osallistujat käyttävät samaa suunnitelmaversiota yhdessä MS Project 2021:n kanssa, jolloin heillä on aina yleiskatsaus kaikkiin ajankohtaisiin tapahtumiin ja vastuualueisiin. Yhteinen kokemustenvaihto lisää myös tehokkuutta nykyisten ja tulevien tehtävien toteuttamisessa. Tiimin jäsenet voivat saada tietoja myös raporttien muodossa.

MS Project 2021:n tärkeät toiminnot

Mainittujen perustoimintojen lisäksi MS Project 2021 Standard sekä Professionalissa on muita hyväksi havaittuja ominaisuuksia, jotka joko täydentävät niitä, esimerkiksi resurssien hallinnassa ja raporttien luomisessa, tai tarjoavat lisätoimintoja, esimerkiksi salkunhallinnassa:

Salkunhallinta

Portfolionhallinta on yksi MS Project 2021:n tärkeimmistä komponenteista, sillä sen avulla voidaan kirjata yksittäisen projektin lisäksi kaikki projektit ja seurata niiden edistymistä. Projektipäälliköillä on siten aina yleiskuva kaikista nykytilanteista - jos jokin projekti ei etene aikataulussa, he voivat reagoida välittömästi ja ryhtyä vastatoimiin. Yleisimpiä tapauksia ovat tehtävät, joita ei ole vielä saatu valmiiksi aikataulun mukaisesti, ja kustannukset, jotka ovat ylittämässä budjetin. Erityisesti silloin, kun nämä epätoivotut kehityskulut vaikuttavat muihin hankkeisiin, koska suunnitellut resurssit ovat niukkenemassa tai niitä ei ole saatavilla, nykytilanne voidaan tehdä välittömästi näkyväksi MS Project 2021:ssä itsenäisen päivityksen avulla yhdellä napsautuksella, ja kriittiset tilanteet voidaan tunnistaa.

MS Project 2021:n liittäminen Power BI:hen tarjoaa myös yksityiskohtaisia näyttövaihtoehtoja budjettihallinnolle analyysien sekä parannusehdotusten osalta.

Yksittäisten projektitehtävien jäsentäminen ja yhdistäminen

MS Project 2021 erottaa projektin kirjaamisessa ja valvonnassa neljä eri toiminto- tai toimintotyyppiä, jotka perustuvat suunnittelukaavaan, jossa kolme arvoa, työ, kesto ja jakoyksiköt, suhteutetaan toisiinsa:

 • Kiinteät yksiköt
 • Kiinteä työ
 • Kiinteä kesto
 • Toiminnan ohjaus

MS Project 2021 tarjoaa tähän tarkoitukseen maskin, jonka avulla eri tehtäviä voidaan valvoa:

 • Tehtävät voidaan tuoda pylväsdiagrammiin, mukaan lukien useiden tehtävien samanaikainen lisääminen sekä vastaavien resurssien ja suhteiden osoittaminen.
 • Kaikki tehtävät voidaan linkittää toisiinsa joko pudotusvalikon kautta tai tehtävätaulukon kentässä "tehtävän yhteinen nimi".
 • Kullekin aikajanalle voidaan asettaa erilliset alku- ja loppupäivät, ja aikajanapalkit voidaan erityisesti merkitä, mikä lisää linkitettyjen tehtävien selkeyttä.
 • Projektin yksittäiset tehtävät voidaan lajitella hierarkkisesti tärkeyden mukaan - tämä toiminto on erityisen käytännöllinen monimutkaisemmissa projektiaikatauluissa, sillä yksittäiset muutokset kohdistuvat automaattisesti kaikkiin linkitettyihin tehtäviin.
 • Vastaavasti yksittäiset tehtävät voidaan linkittää toisiinsa niiden välisen suhteen havainnollistamiseksi.

Resurssien hallinta

MS Project 2021:n resurssien hallinnassa erotetaan periaatteessa kolme resurssityyppiä: "työvoima", "materiaali" ja "kustannukset". Tämä mahdollistaa kaikkien projektiin suunniteltujen resurssien yksityiskohtaisen, selkeämmän ja siten tehokkaamman suunnittelun ja hallinnan. Resurssipoolin kautta niitä voidaan hallita keskitetysti projektien välistä suunnittelua varten ja kohdentaa selkeästi yksittäisiin toimintoihin; näin voidaan välttää rajoitukset, jotka liittyvät niiden ajalliseen saatavuuteen, sekä mahdolliset riskit työvoiman ylikuormittumisesta ja kustannusrajojen ylittämisestä.

Raporttien tuottaminen - Osta MS Project 2021

Mielekkäiden raporttien luominen projektista on olennainen osa - myös ketterää projektinhallintaa - tässä MS Project tarjoaa monia vaihtoehtoja projektitietojen informatiiviseen visualisointiin käyttötarkoituksesta riippuen. Tämä ei koske ainoastaan käynnissä olevan projektin tilannekuvaa vaan myös raportteja suoritetuista tehtävistä. Saadut oivallukset ja parhaat käytännöt voidaan jakaa muiden tiimin jäsenten tai kumppaneiden kanssa. Project 2021 tarjoaa laajan valikoiman raporttimalleja yleisimpiä projektityyppejä varten, joita voidaan vielä täydentää kuvilla tai grafiikoilla jne. Raportit voidaan luoda useissa eri muodoissa. Luodut raportit voidaan asettaa muiden saataville .PDF-, .XPS-, .CSV- ja .XML-muodoissa.

MS Project 2021 Professional Editionin ainutlaatuiset ominaisuudet

Mainittujen toimintojen lisäksi MS Project 2021 Professional Edition -versiossa on myös seuraavat yksinoikeustoiminnot, jotka ovat erityisen tärkeitä suurten organisaatioiden ja yritysten projektinhallinnassa:

 • Parannettu selkeys Teamplannerissa
 • Lisää malleja ja suunnittelutyökaluja tuottavuuden lisäämiseksi
 • Valinnainen yhteistyö MS SharePointin ja MS Project Serverin kanssa
 • Project Online -palvelun valinnainen käyttö

Uusimmat tiedot MS Project 2021 Professional Editionista saat Wiresoftin edustajalta.

Osta MS Project 2021 versiot ja Professional Wiresoftilta Microsoftin käytettynä ohjelmistona

Microsoft Project 2021:n Editions- ja Professional-versiot ovat saatavilla Wiresoftilta käytettyinä ohjelmistoina edullisesti virallisesta julkaisusta alkaen. Hyödyt näistä eduista:

 • Microsoftin käytettyjen ohjelmistojen, kuten osta MS Project 2021, kauppa ja käyttö on laillista ja siten lain sallimaa.
 • Wiresoftin Microsoft Project 2021 Editionin - Standard tai Professional - nimeäminen "käytetyksi ohjelmistoksi" ei tarkoita mitään rajoituksia tämän MS Project -ohjelmiston toiminnallisuuteen.
 • Kun ostat Project 2021 Editionin Wiresoftilta, hankit alkuperäisen, täysin toimivan Microsoft-ohjelmiston - etkä rajoitetusti käytettävää tai ajallisesti rajoitettua kokeiluversiota.
 • Käytetyt ohjelmistot, kuten jokin Project 2021 -versioista - Standard tai Professional - Wiresoft on myös testannut niiden täydellisen käytettävyyden ennen jälleenmyyntiä.
 • Kun ostat käytetyn ohjelmiston Wiresoftilta, hankit aina laillisen ja alkuperäisen Microsoft Project 2021 -tuotteen.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä Microsoft Project 2021 -versiosta tai muista käytetyistä Microsoft-ohjelmistoista, ota meihin yhteyttä chatin, puhelimen tai sähköpostin välityksellä.