Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Apua perustamisessa
+49 69 173261340
 
Trustmask
Suodattimelle ei löytynyt tuloksia!
MICROSOFT SQL SERVER 2014 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2014 USER CAL
Microsoft SQL Server 2014 User CAL SQL Server 2014 Standard on ihanteellinen tietokannan hallintajärjestelmä, jolla voit hallita yrityksesi kaikkia tietoja luotettavasti ja turvallisesti. Jotta voit käyttää Windows SQL-palvelinta,...
78,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2014 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2014 DEVICE CAL
Microsoft SQL Server 2014 DEVICE CAL SQL Server 2014 Standard on ihanteellinen tietokannan hallintajärjestelmä, jolla voit hallita yrityksesi kaikkia tietoja luotettavasti ja turvallisesti. Jotta voit käyttää Windows SQL-palvelinta,...
78,90 € *

SQL Server 2014 -työkalut ja ominaisuudet kattavaa liiketoimintatiedustelua varten

Microsoftin SQL Server 2014 - hallinta- ja business intelligence -tietokanta tarjoaa jo standardiversiossaan monia työkaluja sovellusten kehittämiseen ja palvelinverkkojen tehokkaaseen hallintaan.

Client Access -lisenssillä käyttäjät hyötyvät uusista turvatoiminnoista ja kyselyvaihtoehdoista sekä monista muista parannuksista. Samaan aikaan skaalautuva hybriditietokanta-alusta SQL Server 2014 takaa tehokkaat ja samalla turvalliset yritysprosessit. Microsoft SQL Server 2014 tarjoaa näin ollen pilvipalvelukykyisen tietoalustan, jonka avulla voidaan kehittää ja tarjota vakaita sovelluksia pilveä varten.

Painoksesta riippuen uudet toiminnot sisältävät myös muistin sisäisen OLTP-toiminnallisuuden sekä Column Store Indexin ja StreamInsightin, jotka yhdessä SQL Azuren kanssa tukevat Microsoftin hybridipilvastrategiaa. Muita SQL Server 2014:n uudistuksia ovat uudet SQL Server Data Tools for Business Intelligence (SSDT). Näillä nykyaikaisilla kehitystyökaluilla muun muassa relaatiotietokantojen SQL Server -tietokantainstansseja varten voidaan suunnitella ja tarjota SQL Server -tietokantoja - yhtä helposti kuin Visual Studiolla.

SQL Server 2014 -palvelut tehokasta tiimityötä varten

Microsoft SQL 2014: n palvelinjärjestelmä koostuu viidestä komponentista, niin sanotuista Microsoft-palveluista, jotka yhdessä muodostavat perustan toimintojen käytölle sekä tietojen ja käyttäjien hallinnalle:

  • Tietokantamoottori - sitä käytetään tietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja tallentamiseen sekä tietojen kopiointiin tai toimittamiseen
  • Analyysipalvelut - mahdollistavat muun muassa OLAP-kyselyt (Online Analytical Processing) trendianalyysien, myyntiennusteiden ja tiedonlouhintasovellusten puitteissa
  • Raportointipalvelut - raporttien luominen ja toimittaminen eri muodoissa: matriisina, graafisena tai täysin vapaana
  • Integrointipalvelut - nämä työkalut helpottavat tietojen siirtämistä, kopioimista tai muuntamista
  • Master Data Services (MDS) - mahdollistavat esimerkiksi verkkotunnusten, asiakkaiden, tilien ja tuotteiden tehokkaan ja turvallisen hallinnan sekä liiketoimien turvallisuuden

Laitteistovaatimukset Microsoft SQL Server 2014 Standard Editionin asennusta ja käyttöä varten

Microsoft SQL Server 2014 -version sujuvan asennuksen ja käytön on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

  • Muisti: vähintään 1 Gt RAM-muistia, suositellaan vähintään 4 Gt
  • Suoritin: vähintään 1 GHz 32-bittisissä järjestelmissä tai 1,4 GHz 64-bittisissä järjestelmissä, suositellaan 2 GHz:n prosessoria
  • Kiintolevytila: vähintään 6 Gt, sitä voidaan tarvita enemmän asennettujen SQL Server -komponenttien mukaan
  • Käyttöjärjestelmä: Windows Server 2012 tai 2012 R2 32- tai 64-bittisenä versiona

Windows SQL Server 2014 Standard Editionin lisensointi Wiresoftin CAL-korttien kanssa

Jos päätät hankkia SQL Server 2014: n Standard Edition -version, löydät Wiresoftista palvelinlisenssin lisäksi myös tarvittavat asiakaslisenssit - sekä käyttäjä- että laitekohtaisina CAL -lisensseinä. Kun ostat Microsoft SQL Server 2014:n standardiversion, valitset täysin toimivan relaatiotietokantajärjestelmän, jonka toiminnot on suunniteltu täysin moniin keskitason sovelluksiin sekä tietomarkettien tietojen tallentamiseen.

Microsoftin nykyinen lisensointimalli SQL Server 2014 Standard with CALs -palvelulle

SQL Server -versioon 2014 sovelletaan nykyistä Microsoftin lisensointimittaristoa, jossa määritellään erilaisia lisensointivaihtoehtoja palvelinversiosta riippuen, jotta SQL-toimintoja voidaan käyttää.

SQL 2014:n palvelimen esiversiossa Microsoft muutti laskentamenetelmää, jolla laskettiin

Palvelinlisenssit. Tähän asti prosessorin ytimien lukumäärällä ei ollut merkitystä, mutta nyt se muodostaa perustan SQL Server -versioiden lisensoinnin määrittelylle. Tämä johtuu siitä, että ytimien jatkuvasti kasvava määrä lisää prosessoreiden suorituskykyä, jolloin ne voivat suorittaa yhä suurempia työtehtäviä. Näin ollen ytimen lisensoinnissa otetaan nyt huomioon myös suurempi suorituskyky.

SQL Server 2014 -version standardipainoksessa on edelleen saatavilla palvelin-/CAL-kohtainen lisensointi vaihtoehtona - 2-ydinlisensoinnin lisäksi. Yritykset ja organisaatiot, joiden palvelimet täyttävät alhaisemmat suorituskyky- ja virtualisointivaatimukset, voivat näin ollen hyötyä kaikista SQL Server 2014 Standardin eduista, myös pilvitoiminnoista, edullisesti palvelinlisenssin ja CAL:n avulla.

Jotta voit varmistaa, että SQL Server 2014 Standard Editionin CAL-kortit kattavat yrityksesi palvelu- ja toimintatarpeet, on suositeltavaa määrittää tavanomaiset työmäärää ja pilvipalveluja koskevat vaatimukset. Myös palvelinta käyttävien työntekijöiden määrällä on merkitystä. Server/CAL-lisensointimalli on ihanteellinen, jos SQL Server -järjestelmää käyttävien asiakkaiden määrä on tiedossa. Näin laite- tai käyttäjä-calit voidaan käyttää myös SQL 2014 -käyttöjärjestelmässä toimivan IT-järjestelmän yksilöllisten vaatimusten täyttämiseksi.

Seuraavat selitykset auttavat sinua myös laskemaan SQL Server 2014:n oikean CAL-vaatimuksen. Jos sinulla on lisäkysymyksiä sinulle edullisimmasta kokoonpanosta asiakkaan käyttölisenssien kanssa, ota yhteyttä meihin ja kysy neuvoa.

SQL Server 2014 Standard -palvelimen lisensointi asiakaskäyttölisensseillä

Yksittäisten käyttäjien tai laitteiden lisensoinnilla päätät joustavasta ja samalla taloudellisesta ratkaisusta ilman lisäkustannuksia, kuten muiden valmistajien lisäosia, sillä Microsoft CAL oikeuttaa käyttämään kaikkia Standard Editionin palvelintoimintoja ilman, että sinun tarvitsee luopua SQL Server -ohjelmiston suorituskyvystä.

SQL Server 2014 Standardin Server/CAL-lisensoinnin koostumus

Palvelimen lisensointi CAL:ien avulla erottaa toisistaan palvelinohjelmiston käyttöönoton ja SQL Server 2014 -palveluiden käytön käyttäjän toimesta. Standard-versiossa se koostuu komponenttien palvelinlisenssistä ja asiakaskäyttöluvista (CAL). SQL Server Edition 2014 Standard -versiolla toimimiseen palvelin tarvitsee siis ensin oman lisenssin, joka on saatavana Wiresoftilta edulliseen hintaan. Tämä palvelinlisenssi sisältää vain ylläpitäjäoikeudet, jotka eivät oikeuta työntekijää käyttämään palvelimen palveluja ja toimintoja. Tätä tarkoitusta varten työntekijällä on oltava oma asiakaslupa. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot: joko CAL täsmälleen yhdelle käyttäjälle tai CAL täsmälleen yhdelle päälaitteelle tai laite CAL. Molemmat käyttöoikeudet ovat saatavilla Wiresoftilta erikoishintaan. Ilman jompaakumpaa näistä kahdesta CAL:stä työntekijäsi eivät voi käyttää SQL Server 2014 -ominaisuuksia ja niiden avulla hallinnoituja tietoja.

SQL Server 2014:n User CAL- ja Device CAL -palvelujen erot

Windows SQL Serverin käyttäjä- ja laitekohtaisen CAL-lisenssin valinnan etuna on erittäin joustava lisensointi. Toisaalta Microsoftin lisensointimalli kuvastaa SQL Server -palveluiden kahta erilaista käyttötapaa: Käyttäjään tai laitteeseen liittyvä. Laitteen lisenssillä on eri käyttöoikeudet kuin käyttäjän lisenssillä.

Toisaalta CAL:t ovat saatavilla yksittäisinä lisensseinä. Tämä tarkoittaa, että sinun tarvitsee ostaa vain niin monta CAL:ia kuin todella tarvitset, ja voit helposti lisätä lisenssivaatimuksiasi myöhemmin. Voit myös yhdistää molemmat käyttöoikeustyypit erikseen. Molempien CAL-koodien hankkiminen on erityisen hyödyllistä, jos yrityksessä käytetään usein erityyppisiä työasemia - katso lisätietoja jäljempänä.

Kahteen asiakaskäyttötyyppiin jakaminen tarkoittaa myös sitä, että User CAL:tä ei voi käyttää Device CAL:nä - tai päinvastoin. Kun lisenssi on myönnetty, sitä ei myöskään voi siirtää toiselle päätelaitteelle tai toiselle käyttäjälle.

Laitteen käyttö CAL

Microsoft SQL Server 2014: n laite CAL lisensoi yhden (1) hyvin tietyn päätelaitteen riippumatta siitä, onko kyseessä pöytätietokone, kannettava tietokone, tabletti vai matkapuhelin. Tällä laitteella jokainen työntekijä, jolla on oikeus käyttää sitä, voi myös käyttää kaikkia SQL Server 2014 -palveluja ja -tietoja. Lisensointi Device CAL:ien avulla soveltuu erityisen hyvin työasemiin, jotka ovat yrityksen eri työntekijöiden käytettävissä, esimerkiksi vuorotyössä.

Käyttäjän käyttöoikeuden käyttö

Käyttäjä CAL puolestaan antaa yhdelle (1) tarkasti määritellylle käyttäjälle (työntekijälle) oikeuden käyttää SQL Server 2014 -palveluita. Toisin kuin Device CAL, tämä

Käyttäjä voi käyttää palvelimen tietoja ja palveluja millä tahansa Windows-yhteensopivalla päätelaitteella - riippumatta siitä, onko se pöytätietokone, kannettava tietokone, mobiililaite jne. - mistä tahansa. User CAL tarjoaa siten etuja työntekijöille, jotka käyttävät vuorotellen eri työpaikkoja ja työskentelevät yrityksensä toimipaikan lisäksi esimerkiksi kentällä, kotitoimistossa tai tien päällä.

Microsoft SQL Server 2014 kohtuulliseen hintaan CAL:ien kanssa Wiresoftilla

Wiresoftilta saat SQL Server 2014 Standard-Editionin laite- ja käyttäjä-calit alkuperäisinä Microsoft-lisensseinä erityisen edulliseen loppuhintaan. Kuten monet aiemmat tyytyväiset asiakkaamme, myös sinä voit hyötyä Wiresoftin tarjoamasta hintaedusta näiden ja muiden Microsoft-ohjelmistojen asiakaslisenssien osalta. Saat meiltä käyttämättömiä Microsoft-tuotteiden lisenssejä, jotka ovat peräisin eurooppalaisilta yrityksiltä ja jotka ovat siten 100-prosenttisesti käyttökelpoisia. Wiresoft on hankkinut nämä

hankkinut nämä luvat täysin laillisesti ja tarkastanut niiden aitouden huolellisesti. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomion mukaan on siis sallittua myydä tai ostaa ohjelmistotuotteita, kuten palvelin CAL:ita. Voit siis olla varma, että Wiresoftilta ostaessasi ostat täysin käyttökelpoisen lisenssipaketin. Lisäksi voit hyödyntää asiantuntijaneuvojamme, jos sinulla on kysyttävää lisensoinnista. Ota meihin yhteyttä.