Chat with us, powered by LiveChat
LAINSÄÄDÄNTÖ
Yritysasiakkaat
telephone
Apua perustamisessa
+49 69 173261340
 
Trustmask
Suodattimelle ei löytynyt tuloksia!
MICROSOFT WINDOWS PALVELIN 2008 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS PALVELIN 2008 DEVICE CAL
Microsoft Windows Server 2008 Device-CAL Tilaa Device-CAL Microsoft Windows Server 2008 -palvelimeen edullisesti! Windows Serverin 2008-version avulla voit parantaa viestintää etä- ja sivutoimistojen kanssa ja BranchCachen avulla...
7,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 USER CAL
Microsoft Windows Server 2008 User-CAL Tilaa User-CAL Microsoft Windows Server 2008 -palvelimeen edullisesti! Windows Serverin 2008-version avulla voit parantaa viestintää etä- ja sivutoimistojen kanssa ja BranchCachen avulla yhdistää...
7,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 DEVICE CAL
Microsoft Windows Server 2008 R2 Device-CAL Tilaa Device-CAL Microsoft Windows Server 2008 -palvelimeen edullisesti! Windows Serverin 2008-version avulla voit parantaa viestintää etä- ja sivutoimistojen kanssa ja BranchCachen avulla...
7,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 USER CAL
Microsoft Windows Server 2008 R2 User-CAL Tilaa User-CAL Microsoft Windows Server 2008 R2 -palvelimeen edullisesti! Windows Serverin 2008-version avulla voit parantaa viestintää etä- ja sivutoimistojen kanssa ja BranchCachen avulla...
7,90 € *

Windows Server 2008:n ja Release 2:n erot

Windows Server 2008 R2 ei ole, kuten jo mainittiin, optimoitu versio Server 2008:sta, vaan itsenäinen palvelinjärjestelmäohjelmisto, joka käyttää uutta versiota Windosw-käyttöjärjestelmästä. Tämän yhteydessä myös joitakin keskeisten toimintojen nimiä muutettiin, ja ennen kaikkea termi "Terminal" korvattiin termillä "Remote". Windows Server 2008:n terminaalipalveluista käytetään nyt nimeä Remote Desktop Services, terminaalipalvelujen RemoteApp on nyt RemoteApp, Terminal Service Gatewaystä tulee Remote Desktop Gateway ja terminaalipalvelujen Session Brokerista Remote Desktop Connection Broker. Seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimmät uudistukset.

Hyper-V 2.0 tarjoaa optimoitua virtualisointia

Hyper-V, joka sisältyy jo Windows Server 2008:aan, tarjoaa R2:ssa merkittäviä parannuksia: Uusien klusterin luomiseen liittyvien toimintojen ansiosta virtuaalipalvelimia on nyt mahdollista siirtää toisille isännille niiden ollessa käynnissä - tätä kutsutaan myös live-siirtymiseksi. Käyttäjät voivat siten jatkaa palvelimen käyttöä ilman rajoituksia työssään. Failover-klusterointi on mahdollista myös Hyper-V 2.0:ssa - Windows Server 2008 R2 -versiosta riippuen.

Cluster Shared Volumes virtuaalipalvelimien hallintaan

Cluster Shared Volumes (CSV) -palvelun avulla Windows Server 2008 R2:ssa on nyt mahdollista antaa useille virtuaalikoneille yksi loogisen yksikön numero hypervisorin kautta. Tämä helpottaa korkeasti käytettävissä olevien virtuaaliympäristöjen tallennuspalveluiden hallintaa, koska ne eivät enää tarvitse erillistä LUN-yksikköä. Cluster Shared Volumes -palvelun avulla useat solmut voivat käyttää asemaa samanaikaisesti.

Lisäksi dynaaminen I/O lisää merkittävästi palvelimen käytettävyyttä. Tämä toiminto tarjoaa mahdollisuuden reitittää tietoliikenne automaattisesti toisen solmun kautta, jos klusterin solmu vikaantuu.

Virtuaalinen työpöytäinfrastruktuuri (VDI)

Windows Server 2008 R2:ssa Hyper-V 2.0 tarjoaa nyt myös mahdollisuuden asettaa työpöydät käyttäjien saataville virtuaaliympäristössä optimoidun Remote Desktop Protocol (RDP) -protokollan ja esitysvirtualisoinnin avulla. Ominaisuus on osa RemoteApps-toimintoa, ja sen etuna on myös se, että yksittäisiä sovelluksia voidaan virtualisoida ja käyttää normaalisti asennettujen ohjelmien tavoin.

PowerShell 2.0 - CMDlettien laajempi valikoima

Windows Server 2008 R2:n uusi versio 2.0 PowerShell sisältää nyt yli 240 CMDlet-ohjelmaa (komento-ohjelmaa). Lisäksi Hyper-V:tä on nyt mahdollista määrittää ja hallita paitsi paikallisesti myös verkon kautta PowerShellin avulla. Siinä on graafinen käyttöliittymä, jonka avulla voidaan luoda skriptejä.

DirectAccess Windows Server 2008 R2:lle

DirectAccess tarjoaa nyt tehokkaan ja suojatun VPN-yhteyden yrityksen verkkoon Windows Server 2008 R2:ssa. DirectAccess luo tunnelin jo ennen käyttäjän kirjautumista, kun Internet-yhteys on käytettävissä. Tämä toiminto koskee pääasiassa pääsyä yrityksen verkon ulkopuolisen kannettavan tietokoneen kautta, joka on tähän asti ollut yksi suurimmista turvallisuusaukoista, joka on nyt suljettu. Etäasiakkaat voidaan konfiguroida DirectAccessin avulla yhtä turvallisesti kuin yrityksen kiinteät tietokoneet.

Microsoftin lisensointimalli Windows Server 2008:lle CAL:ien avulla

Microsoft tarjoaa palvelinversiosta riippuen erilaisia lisensointivaihtoehtoja.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Windows Server 2008:n ja Server 2008 R2:n standardiversiot koostuvat kahdesta osasta: palvelinlisenssistä, joka oikeuttaa ohjelmiston toimintojen ja palvelujen asentamiseen yrityksen palvelimelle, ja yhdestä tai useammasta asiakaskäyttöluvasta (client access license, CAL), jotka oikeuttavat yksittäiset käyttäjät käyttämään näitä palveluja.

Erityisesti Windows Server 2008 R2:n usein asennetut versiot Standard ja Enterprise ovat vaihtoehtoisesti saatavilla palvelinlisensseillä prosessorien lisensoinnin lisäksi. Tässä tapauksessa palvelimien nykyisten prosessoreiden ja suorittimen ytimien määrällä ei ole merkitystä.

Tämän lisensointimallin etuna on se, että pienemmät tai keskisuuret yritykset, joilla on vähemmän käyttäjiä, voivat käyttää palvelinohjelmiston työkaluja ja toimintoja. Tämä johtuu siitä, että vastaavien CAL-koodien määrä on skaalattavissa halutulla tavalla, joten sinun on ostettava vain täsmälleen niin monta CAL-koodia kuin todella tarvitset työntekijöillesi.

Käyttäjä- tai laite CAL:ien lisääminen Windows Server Editions 2012 ja 2012 R2 -versioihin

Lisensoitaessa CAL-lisenssejä Microsoft myös erottaa toisistaan kaksi tyyppiä: käyttäjän asiakaskäyttölisenssit ja Windows-yhteensopivan päätelaitteen lisenssit. Vastaava CAL edustaa siis yhtä lisenssiä, joka antaa aina vain yhdelle käyttäjälle tai loppulaitteelle oikeuden käyttää vastaavaa lisensoitua Windows Server -versiota.

Tämä käyttäjäkohtaisten ja laitekohtaisten CAL-lisenssien välinen ero tarkoittaa sitä, että sinun on oltava selvillä siitä, kuinka monta kutakin CAL-tyyppiä tarvitset, ennen kuin ostat vastaavat yksittäiset lisenssit. Tämä johtuu siitä, että kun käyttölupa on annettu tietylle käyttäjälle tai laitteelle, sitä ei voi myöhemmin siirtää toiselle käyttäjälle tai laitteelle. Käyttäjän CAL: ia ei myöskään voi käyttää laitteen CAL:na tai päinvastoin.

On kuitenkin mahdollista yhdistää molemmat lisenssityypit yhteen yritykseen Windows-palvelimen käyttöoikeuksia varten. CAL:ien kokonaistarve lasketaan siis seuraavien arvojen perusteella

Niiden käyttäjien ja loppulaitteiden summa, joilla on lupa käyttää palvelinohjelmistoa. Tällä tavoin Microsoft estää laitteita tai käyttäjiä, joilla ei ole vastaavaa CAL-lisenssiä, pääsemästä palvelinpalveluihin, mikä tarkoittaa myös arkaluonteisten tietojen suojaamista tuntemattomilta henkilöiltä tai henkilöiltä, joilla ei ole lupaa käyttää niitä.

Kullakin asiakaskäyttölupatyypillä on omat etunsa, joten lisenssin hankintaan voi vaikuttaa yksi tai useampi jäljempänä kuvatuista tekijöistä.

Käyttäjän CAL Windows Server 2008 tai 2008 R2 -käyttöjärjestelmälle

Windows Server 2008 / R2 -käyttöjärjestelmän yhden käyttäjän CAL antaa yhdelle käyttäjälle käyttöoikeuden kaikkiin ohjelmiston palvelintoimintoihin. Koska käyttäjäasiakkaan käyttöoikeus on sidottu yhteen henkilöön, tämä henkilö voi samalla vapaasti valita päätelaitteen, jolla hän käyttää palvelinta.

User CAL:n etuna on se, että se mahdollistaa pääsyn yrityksen palvelimelle hyvin erilaisista paikoista - riippumatta siitä, onko kyseessä yrityksen työpaikalla oleva kiinteä tietokone vai matkalla oleva mobiili päätelaite - esimerkiksi älypuhelimella tai kannettavalla tietokoneella asiakkaan luona, kotikonttorissa tai muussa yrityksen toimipisteessä. Käyttäjä CAL:n avulla keskitytään siis ensisijaisesti Windows Server 2008/R2 -palveluiden käyttöön sijainnista ja laitteesta riippumatta.

Laite CAL Windows Server 2008 tai 2008 R2:lle

Windows Server 2008 / 2008 R2: n Single Device CAL tarjoaa myös tiettyjä etuja, jotka ilmenevät erityisesti silloin, kun useat työntekijät käyttävät palvelinpalveluita yhdessä, mutta vuorotellen. Tämä puhtaasti laitekohtainen asiakaslisenssi on siis voimassa vain yhdelle päätelaitteelle, joka saa käyttöoikeudet Windows Server 2008- tai R2-käyttöjärjestelmään. Laitteen tyypillä ei ole väliä, kunhan se on Windows-käyttöjärjestelmä. Sillä ei myöskään ole väliä, käytetäänkö sitä yrityksessä vai matkapuhelimessa. Device CAL on eduksi erityisesti silloin, kun työntekijöiden ei tarvitse käyttää palvelinta koko ajan, vaan ainoastaan vuorotyössä tai rajoitettujen projektien yhteydessä.

Oikea päätös: Device CAL vai User CAL - vai yhdistelmä?

Oikeiden asiakaslisenssien valitseminen voi siis auttaa säästämään lisensointikustannuksia. Usein ei kuitenkaan ole selvää etusijaa sille, kumpi CAL kuvastaa parhaiten työn rakenteita - Device CAL vai User CAL. Silloin molempien lisenssityyppien yhdistetty hankinta tarjoaa eniten etuja. Molempien asiakaskäyttölisenssien yhdistäminen ei ole teknisesti ongelmallista, vaikka, kuten jo mainittiin, itse CAL-lisenssejä ei voi vaihtaa.

Käyttäjä- ja laitekohtaiset CAL:t Windows Server 2008 ja 2008 R2 - erikoishintaan Wiresoftilta

Jos haluat täydentää Windows Server 2008:n tai Windows Server 2008 R2:n käyttäjien tai laitteiden käyttöoikeuksien tarvetta, Wiresoft on pätevä lisensointikumppanisi. Neuvomme sinua Windows Server -järjestelmäsi CAL-tarpeen mukaan, ja voit ostaa CAL-lisenssejä kätevästi yksittäisinä lisensseinä. Näin voit säästää paljon rahaa lisenssinippuihin verrattuna, koska sinulla on mahdollisuus ostaa ylimääräisiä CAL-lisenssejä - joko laite- tai käyttäjä CAL-lisenssejä. Tämä tarkoittaa, että Windows Server -järjestelmäsi on aina mukautettu - ilman tarpeettomia kustannuksia.

Kaikki Microsoft Server Client Access -lisenssit ovat alkuperäisiä Microsoftin tuotteita, ja Wiresoft tarjoaa niitä erityisen edulliseen hintaan. Koska meillä saat hintaedun käytetyistä alkuperäisohjelmistoista, jotka on ostettu eurooppalaisilta yrityksiltä ja joiden aitous on tarkistettu ja jotka ovat siten 100-prosenttisesti käyttökelpoisia yrityksessäsi tai organisaatiossasi. Monet asiakkaamme ovat jo huomanneet, että Microsoft-ohjelmistolisenssien ostaminen Wiresoftilta on taloudellisesti edullista. Windows Server 2008- ja Windows Server 2008 R2 -palvelinten CAL-valikoiman lisäksi löydät täältä myös monia muita Microsoftin palvelinlisenssejä. Jos sinulla on kysyttävää Microsoft Server 2008:n tai 2008 R2 -version CAL-lisensoinnista, ota meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai täällä chatissa.