Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Apua perustamisessa
+49 69 173261340
 

Yleiset ehdot ja asiakastiedot

Sisällysluettelo

 1. Voimassaoloalue
 2. Sopimuksen tekeminen
 3. Peruuttamisoikeus
 4. Hinnat ja maksuehdot
 5. Toimitus- ja toimitusehdot
 6. Digitaalisen sisällön käyttöoikeuksien myöntäminen
 7. Käyttöoikeuksien myöntäminen lisenssiavaimille
 8. Omistusoikeuden säilyttäminen
 9. Vastuu virheistä (takuu)
 10. Myynninedistämissetelien lunastaminen
 11. Sovellettava laki
 12. Oikeuspaikka
 13. Käytännesäännöt
 14. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

1) Soveltamisala

1.1 Nämä Wiresoft Ltd. & CO.:n yleiset sopimusehdot (jäljempänä "YSE") ovat seuraavat. KG (jäljempänä "Myyjä"), sovelletaan kaikkiin tavarantoimitussopimuksiin, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "Asiakas") tekee Myyjän kanssa Myyjän verkkokaupassaan esittelemistä tavaroista. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä sopimukseen vastustetaan, ellei toisin sovita.

1.2 Digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin sovelletaan näitä ehtoja vastaavasti, ellei nimenomaisesti toisin säädetä.

1.3 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vastaavasti lisenssiavainten toimittamista koskeviin sopimuksiin, ellei nimenomaisesti toisin sovita. Tässä yhteydessä myyjä on velvollinen toimittamaan lisenssiavaimen kuvaamansa ohjelmiston tai sisällön käyttöä varten sekä myöntämään sopimuksen mukaiset oikeudet kyseisen ohjelmiston tai sisällön käyttöä varten. Asiakas ei saa mitään immateriaalioikeuksia ohjelmistoon tai sisältöön. Myyjän verkkokaupassa oleva tuotekuvaus on ratkaiseva ohjelmiston tai sisällön laadun kannalta.

1.4 Kuluttaja näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetussa merkityksessä on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksiin, jotka eivät pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimen tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan.

1.5 Digitaalinen sisältö näissä YLE:issä tarkoitetussa merkityksessä on kaikki tiedot, jotka eivät ole fyysisellä tietovälineellä, jotka on tuotettu digitaalisessa muodossa ja jotka myyjä on toimittanut myöntämällä tiettyjä käyttöoikeuksia, joista määrätään tarkemmin näissä YLE:issä.

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät ole myyjän sitovia tarjouksia, vaan niiden avulla asiakas voi tehdä sitovan tarjouksen.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen myyjän verkkokauppaan integroidun tilauslomakkeen kautta. Näin ollen, kun asiakas on sijoittanut valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käynyt läpi sähköisen tilausprosessin, hän tekee ostoskoriin sisältyviä tavaroita koskevan oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen napsauttamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin. Lisäksi asiakas voi toimittaa tarjouksen myyjälle faksilla, sähköpostilla, postitse tai sähköisellä yhteydenottolomakkeella.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,

Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on useita, sopimus tehdään siinä vaiheessa, jossa jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensin. Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän kuluttua tarjouksen lähettämisestä. Jos Myyjä ei hyväksy Asiakkaan tarjousta edellä mainitussa määräajassa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, minkä seurauksena Asiakkaan tahdonilmaisu ei enää sido häntä.

2.4 Jos valitaan PayPalin tarjoama maksutapa, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal") kautta, jollei PayPalin käyttöehdoista muuta johdu, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full , tai - jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - jollei PayPal-tiliä ole - jollei maksujen suorittamista ilman PayPal-tiliä koskevista ehdoista muuta johdu, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jos asiakas maksaa PayPalin tarjoamalla maksutavalla, joka voidaan valita verkkotilausprosessissa, myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas painaa tilausprosessin päättävää painiketta.

2.5 Jos maksutapa "Amazon Payments" valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (jäljempänä "Amazon") kautta Amazon Payments Europe -käyttäjäsopimuksen mukaisesti, joka on nähtävissä osoitteessa https://payments.amazon.de/help/201751590. Jos asiakas valitsee maksutavaksi "Amazon Payments" verkkotilausprosessin aikana, hän myös antaa Amazonille maksutoimeksiannon napsauttamalla painiketta, jolla tilausprosessi päätetään. Tässä tapauksessa myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas käynnistää maksuprosessin napsauttamalla tilausprosessin päättävää painiketta.

2.6 Kun tarjous tehdään Myyjän online-tilauslomakkeen kautta, Myyjä tallentaa sopimustekstin sopimuksen tekemisen jälkeen ja toimittaa sen Asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse) sen jälkeen, kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa. Myyjä ei saa asettaa sopimustekstiä saataville tätä pidemmälle. Jos asiakas on perustanut käyttäjätilin myyjän verkkokauppaan ennen tilauksen lähettämistä, tilaustiedot arkistoidaan myyjän verkkosivustolle, ja asiakas voi tutustua niihin maksutta salasanalla suojatun käyttäjätilinsä kautta antamalla vastaavat kirjautumistiedot.

2.7 Ennen sitovan tilauksen tekemistä Myyjän verkkotilauslomakkeen kautta Asiakas voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennostoiminto, jonka avulla näytön näyttöä suurennetaan. Asiakas voi korjata kirjauksiaan sähköisen tilausprosessin aikana tavanomaisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla, kunnes hän painaa painiketta, joka päättää tilausprosessin.

2.8 Sopimuksen tekemisessä voidaan käyttää saksan ja englannin kieltä.

2.9 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilauksen käsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa kyseisellä osoitteella. Erityisesti SPAM-suodattimia käyttäessään asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai myyjän tilauksen käsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa perille.

3) Peruuttamisoikeus

3.1 Kuluttajilla on yleensä oikeus peruuttaa sopimus.

3.2 Lisätietoja peruutusoikeudesta on myyjän peruutusehdoissa.

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Ellei Myyjän tuotekuvauksessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.

4.2 Toimitettaessa Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin voi yksittäistapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, joista Myyjä ei ole vastuussa ja joista Asiakas vastaa. Tällaisia ovat esimerkiksi luottolaitosten suorittamista rahansiirroista aiheutuvat kustannukset (esim. siirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullimaksut). Tällaisia kustannuksia voi aiheutua myös varojen siirrosta, jos toimitusta ei tehdä Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

4.3 Maksuvaihtoehto(t) ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa.

4.4 Jos on sovittu ennakkomaksusta pankkisiirtona, maksu erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.

4.5 Jos maksutapa "SOFORT" valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (jäljempänä "SOFORT") kautta. Voidakseen maksaa laskun määrän "SOFORTin" kautta asiakkaalla on oltava verkkopankkitili, joka on aktivoitu "SOFORTiin" osallistumista varten, hänen on tunnistauduttava maksuprosessin aikana ja vahvistettava "SOFORTin" maksutoimeksianto. "SOFORT" suorittaa maksutapahtuman välittömästi sen jälkeen ja asiakkaan pankkitiliä veloitetaan. Tarkempia tietoja "SOFORT"-maksutavasta asiakas saa internetistä osoitteesta https://www.klarna.com/sofort/ .

4.6 Jos valitaan maksutapa, joka tarjotaan maksupalvelun "Unzer" kautta, maksu käsitellään maksupalvelun tarjoajan Unzer Luxembourg S.A. société anonyme., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxemburg (jäljempänä "Unzer") kautta. Unzerin kautta tarjotut yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa. Unzer voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista ilmoitetaan asiakkaalle erikseen. Lisätietoja "Unzerista" on saatavilla Internetissä osoitteessa https://www.unzer.com/ .

4.7 Jos valitaan maksutapa osto laskulla (vain yritysasiakkaille), ostohinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa kauppahinta on maksettava 10 (kymmenen) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ilman vähennyksiä, ellei toisin sovita. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa osto laskulla vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa myyjä ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta verkkokaupan maksutiedoissa. Myyjä pidättää myös oikeuden tehdä luottotietojen tarkistuksen valitessaan maksutavaksi ostotavan ja hylätä tämän maksutavan, jos luottotietojen tarkistus on negatiivinen.

4.8 Jos maksutapa "PayPal Direct Debit" on valittu, PayPal perii laskun summan asiakkaan pankkitililtä sen jälkeen, kun SEPA-suoraveloitusvaltuutus on annettu, mutta ei ennen myyjän puolesta tehtävän ennakkoilmoituksen määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa asiakkaalle osoitettu ilmoitus (esim. lasku, vakuutuskäytäntö, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksen kautta tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa veloituksesta asianomaiselle luottolaitokselle aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.

5) Toimitus- ja toimitusehdot

5.1 Tavaroiden toimitus tapahtuu lähettämällä ne asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Kaupan käsittelyssä ratkaisevaa on myyjän tilauksen käsittelyssä ilmoitettu toimitusosoite.

5.2 Jos tavaran toimitus epäonnistuu Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakas vastaa kohtuullisista kustannuksista, joita Myyjälle tästä aiheutuu. Tämä ei koske palautuslähetyksen kustannuksia, jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan, tavaran palauttamisesta aiheutuviin kustannuksiin sovelletaan myyjän peruuttamisohjeissa annettua määräystä.

5.3 Itsepoiminta ei ole mahdollista logistisista syistä.

5.4 Digitaalinen sisältö jätetään asiakkaalle yksinomaan sähköisessä muodossa seuraavasti:

5.5 Lisenssiavaimet jätetään asiakkaalle seuraavasti:

6) Digitaalisen sisällön käyttöoikeuksien myöntäminen

6.1 Edellyttäen, että myyjän verkkokaupassa olevasta kuvauksesta ei seuraa muuta, myyjä myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen, paikallisesti ja ajallisesti rajoittamattoman oikeuden käyttää luovutettua sisältöä yksityisiin ja liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

6.2 Sisällön siirtäminen kolmansille osapuolille tai kopioiden luominen kolmansille osapuolille näiden yleisten sopimusehtojen soveltamisalan ulkopuolella ei ole sallittua, ellei myyjä ole suostunut sopimuslisenssin siirtämiseen kolmannelle osapuolelle.

6.3 Oikeuksien myöntäminen tulee voimaan vasta, kun asiakas on maksanut sopimuksen mukaisen korvauksen kokonaisuudessaan. Myyjä voi väliaikaisesti sallia sopimuksen sisällön käytön jo ennen tätä ajankohtaa. Tällainen väliaikainen lupa ei merkitse oikeuksien siirtoa.

7) Käyttöoikeuksien myöntäminen lisenssiavaimille

7.1 Toimitettu lisenssiavain oikeuttaa asiakkaan käyttämään ohjelmistoa tai sisältöä, joka käy ilmi vastaavasta tuotekuvauksesta, siinä kuvatussa laajuudessa.

7.2 Oikeuksien myöntäminen tulee voimaan vasta, kun asiakas on maksanut maksettavan korvauksen kokonaisuudessaan.

8) Omistusoikeuden säilyttäminen

Jos myyjä maksaa ennakkomaksun, hänellä on omistusoikeus toimitettuun tavaraan, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

9) Vastuu virheistä (takuu)

9.1 Jos ostettu tuote on viallinen, sovelletaan lakisääteistä virhevastuuta koskevia säännöksiä.

9.2 Tästä poiketen käytettyihin tavaroihin sovelletaan seuraavaa: Virheitä koskevat vaatimukset on suljettu pois, jos virhe ilmenee vasta vuoden kuluttua tavaran toimittamisesta. Virheitä, jotka ilmenevät vuoden kuluessa tavaran toimittamisesta, voidaan vaatia vanhentumisajan kuluessa. Vastuuajan lyhentäminen yhteen vuoteen ei kuitenkaan koske seuraavia tapauksia

9.3 Asiakasta pyydetään reklamoimaan toimitetuista tavaroista, joissa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, toimittajalle ja ilmoittamaan tästä myyjälle. Jos asiakas ei noudata tätä, sillä ei ole vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimusperusteisiin virheitä koskeviin vaatimuksiinsa.

10) Myynninedistämiskuponkien lunastaminen

10.1 Myyjä antaa maksutta kuponkeja osana kampanjoita, joilla on tietty voimassaoloaika ja joita asiakas ei voi ostaa (jäljempänä 'kampanjasetelit'), ja jotka voidaan lunastaa ainoastaan myyjän verkkokaupassa ja ainoastaan määritellyn ajanjakson aikana.

10.2 Yksittäiset tuotteet voidaan sulkea etusetelikampanjan ulkopuolelle, jos kampanjasetelin sisällöstä aiheutuu vastaava rajoitus.

10.3 Kampanjasetelit voidaan lunastaa vain ennen tilausprosessin päättymistä. Myöhemmin tapahtuva kuittaus ei ole mahdollista.

10.4 Tilausta kohden voidaan lunastaa vain yksi tarjouskuponki.

10.5 Tavaroiden arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin tarjouskupongin arvo. Myyjä ei palauta jäljellä olevaa luottoa.

10.6 Jos kampanjakupongin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, erotus voidaan maksaa jollakin muulla myyjän tarjoamalla maksutavalla.

10.7 Myynninedistämissetelin saldoa ei makseta käteisenä eikä sille kerry korkoa.

10.8 Kampanjakuponkia ei palauteta, jos asiakas palauttaa kampanjakupongilla kokonaan tai osittain maksetut tavarat lakisääteisen peruuttamisoikeutensa puitteissa.

10.9 Kampanjakuponki on siirrettävissä. Myyjä voi suorittaa maksun maksuvelvollisuudesta vapauttavan maksun asianomaiselle haltijalle, joka lunastaa tarjouskupongin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjä on tietoinen tai törkeän huolimattomasti tietämätön kyseisen haltijan kelpoisuuden puuttumisesta, oikeudellisesta kyvyttömyydestä tai edustusvallan puuttumisesta.

11) Sovellettava laki

Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakeja, lukuun ottamatta irtaimen omaisuuden kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin myönnettyä suojaa ei peruuteta sen valtion lainsäädännön pakottavilla säännöksillä, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

12) Oikeuspaikka

Jos asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erikoisrahasto, jonka kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueella, yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa on myyjän kotipaikka. Jos asiakkaan kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella, myyjän kotipaikka on yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa, jos sopimus tai sopimuksesta johtuvat vaateet voidaan katsoa liittyvän asiakkaan ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan. Edellä mainituissa tapauksissa Myyjällä on kuitenkin joka tapauksessa oikeus vedota Asiakkaan kotipaikan tuomioistuimeen.

13) Käytännesäännöt

14) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

14.1 EU:n komissio tarjoaa foorumin verkkovälitteistä riidanratkaisua varten Internetissä seuraavan linkin kautta: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä, jonka kautta kuluttajan kanssa tehdyistä verkko-osto- tai palvelusopimuksista johtuvat riidat voidaan ratkaista tuomioistuinten ulkopuolella.

14.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.

 
Luokat