Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Apua perustamisessa
+49 69 173261340
 

Peruutusehdot & peruutuslomake

Kuluttajilla on oikeus peruutusoikeuteen seuraavien säännösten mukaisesti: kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksiin, jotka eivät pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa:

A. Peruutusehdot

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa ilman syytä.

Tavaroiden toimittamista koskevien sopimusten osalta peruuttamisaika on neljätoista päivää siitä päivästä, jona sinä tai sinun nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on ottanut tai on ottanut haltuunsa viimeiset tavarat.

Kun kyseessä ovat sopimukset sellaisten tietojen toimittamisesta, jotka eivät ole fyysisellä tietovälineellä ja jotka tuotetaan ja asetetaan saataville digitaalisessa muodossa (digitaalinen sisältö), peruutusaika on neljätoista päivää sopimuksen tekopäivästä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille (Wiresoft Ltd. & Co. KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Saksa, puhelin: +49 (0)69 - 173261340, E-Mail:[email protected]) selkeällä ilmoituksella (esim. postitse, sähköpostitse tai faksilla lähetetyllä kirjeellä) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää tähän tarkoitukseen oheista peruuttamislomakkeen mallia, joka ei kuitenkaan ole pakollinen.

Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava kaikki sinulta saamamme maksut, toimituskulut mukaan lukien (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut muun kuin halvimman tarjoamamme vakiotoimituksen), viipymättä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona saimme ilmoituksen peruuttamisestasi tästä sopimuksesta. Tässä takaisinmaksussa käytämme samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; sinua ei missään tapauksessa veloiteta tästä takaisinmaksusta.

Tavaroiden toimitussopimusten osalta voimme kieltäytyä maksamasta takaisinmaksua, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai kunnes olet todistanut palauttaneesi tavarat, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona olet ilmoittanut meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa noudatetaan, jos lähetät tavarat ennen neljäntoista päivän määräajan päättymistä.

Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Sinun on maksettava tavaran arvon alenemisesta vain, jos arvon aleneminen johtuu tavaran käsittelystä, joka ei ole välttämätöntä tavaran kunnon, ominaisuuksien ja toiminnan tarkastamiseksi.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen tai ennenaikainen päättyminen

Peruuttamisoikeus päättyy ennenaikaisesti, kun kyseessä on sinetöidyssä pakkauksessa olevien ääni- tai kuvatallenteiden tai tietokoneohjelmistojen toimittamista koskeva sopimus, jos sinetti on poistettu toimituksen jälkeen.

Peruuttamisoikeus päättyy ennenaikaisesti digitaalisen sisällön toimittamista koskevien sopimusten osalta, jos olemme aloittaneet sopimuksen toteuttamisen sen jälkeen, kun olet nimenomaisesti suostunut siihen, että aloitamme sopimuksen toteuttamisen ennen peruuttamisajan päättymistä, ja olet vahvistanut tietäväsi meille, että menetät peruuttamisoikeutesi suostumuksellasi sopimuksen toteuttamisen aloittamiseen.

Yleiset ohjeet tavaroiden palauttamista varten

1) Vältä tavaroiden vahingoittumista ja saastumista. Palauta tavarat meille alkuperäispakkauksessa kaikkine lisävarusteineen ja pakkauksen osien kanssa. Käytä tarvittaessa suojaavaa ulkopakkausta. Jos sinulla ei ole enää alkuperäispakkausta, käytä sopivaa pakkausta, jotta tuote on suojattu asianmukaisesti kuljetusvaurioilta.
2) Älä palauta tavaroita meille rahtikeräykseen.
3) Huomaa, että edellä mainitut kohdat 1-2 eivät ole peruuttamisoikeuden tehokkaan käyttämisen edellytys.

B. Peruutuslomake

Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se takaisin.

Osoitteeseen

Wiresoft Oy & Co KGOpernplatz 1460313

Frankfurt am MainSaksaE-Mail:

[email protected]Minä/me (*) peruutan täten sopimuksen, jonka olen/me (*) tehnyt seuraavien tavaroiden ostamisesta (*)/ seuraavan palvelun tarjoamisesta (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Tilattu (*) ____________ / vastaanotettu (*) __________________


________________________________________________________Name des/der Verbraucher(s)


________________________________________________________Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________Kuluttajan
(kuluttajien)
allekirjoitus
(vain paperiviestinnässä)


_________________________Datum

(*) Tarpeeton yliviivataan

Luokat