Chat with us, powered by LiveChat
LAINSÄÄDÄNTÖ
Yritysasiakkaat
telephone
Apua perustamisessa
+49 69 173261340
 
Trustmask
Suodattimelle ei löytynyt tuloksia!
VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5 VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5
Kun maailma on yhä riippuvaisempi teknologiasta, yritysten on löydettävä innovatiivisia tapoja pysyä kilpailussa mukana. Yksi tapa tehdä tämä on käyttää virtualisointiohjelmistoja, joiden avulla työntekijät voivat käyttää tietoja ja...
31,90 € *

ThinApp tärkeimmät edut yhdellä silmäyksellä

 • Sovellusten hallinnan optimointi
 • IT-tuki- ja helpdesk-kustannusten vähentäminen
 • Yksinkertaistettu siirtyminen osoitteeseen Windows 7, 8 ja 10
 • Sovellusten versiokonfliktien estäminen
 • Tuki selainten ja lisäosien virtualisoinnille
 • Parannettu päätelaitteiden turvallisuus
 • Henkilöstön liikkuvuuden lisääntyminen

Miten ThinApp toimii?

VMware ThinApp on agentiton ratkaisu, joka on suunniteltu virtualisoimaan useita eri käyttöjärjestelmäversioilla toimivia sovelluksia ja toimittamaan ne käyttäjille yhtenäisessä ympäristössä. Tähän tarkoitukseen ThinApp käyttää erilaisia strategioita, joita voidaan käyttää esimerkiksi vanhojen sovellusten siirtämiseen ongelmitta.

Yksinkertainen sovellusten virtualisointi

VMware ThinApp virtualisoi sovelluksen kapseloimalla ensin sovellustiedostot ja rekisterimerkinnät yhteen ThinApp-pakettiin. Tämä voidaan tarjota, hallita ja päivittää käyttöjärjestelmästä riippumatta. Näin virtualisoidut sovellukset eivät aiheuta muutoksia taustalla olevaan käyttöjärjestelmään, ja niitä voidaan käyttää myös eri kokoonpanoissa. Hyötyjä ovat muun muassa parempi yhteensopivuus muiden sovellusten kanssa ja helpompi hallinta sekä yhtenäinen käyttökokemus, mikä lisää työnkulun tehokkuutta.

Yksinkertaistettu käyttöjärjestelmien siirtyminen

VMware ThinApp mahdollistaa muun muassa vanhojen sovellusten nopean siirtämisen osoitteeseen Windows 7 tai Windows 10 ilman uudelleenkoodausta, uudelleentestausta tai uudelleensertifiointia. Asennetut sovellukset muunnetaan automaattisesti ThinApp-paketeiksi taustalla. Sovelluspaketit, jotka on jo luotu käytettäväksi ThinApp:n kanssa Windows XP:ssä tai vanhemmissa versioissa, voidaan kätevästi muuntaa ThinApp Windows -muotoon relink-toiminnon avulla.

Sovellusten eristäminen konfliktien välttämiseksi

Yksittäisten sovellusten tai sovellusten ja käyttöjärjestelmien väliset ristiriidat vältetään osoitteessa ThinApp pakkaamalla 32- tai 64-bittiset sovellukset asetuksineen yhteen MSI- tai EXE-tiedostoon, jolloin ne voidaan ottaa käyttöön eri Windows käyttöympäristöissä.

Virtuaaliset sovellukset ovat näin ollen eristetty toisistaan, ja niitä voidaan käyttää itsenäisesti ilman muutoksia kyseiseen käyttöjärjestelmään. Täydellistä elinkaaren hallintaa varten ThinApp-paketit voidaan myös ottaa käyttöön ja hallita App Volumesin avulla.

Korkea turvallisuus

ThinApp avulla sovelluksia voidaan käyttää myös rajoitetuilla User-tileillä ja "lukituilla" tai rajoitetuilla tietokoneilla ilman, että järjestelmää on muutettava etukäteen tai että vastaavia turvallisuuskäytäntöjä on alennettava. Sovelluspaketit suoritetaan vain käyttäjätilassa.

Koska ThinApp ei käytä ydintilan koodia, se ei riko olemassa olevia tietokoneryhmäkäytäntöjä osoitteessa User. Tällä ratkaisulla vältetään myös tahattomat käytäntöjen rikkomukset, koska tietokoneeseen liitetyille laitteille ei määritetä laajennettuja sovellusoikeuksia.

Mobiilikäyttö eri laitteilla

ThinApp mahdollistaa luotettavan ja joustavan mobiilikäytön myös toimistolla tai tien päällä kaikilla laitteilla, koska ohjelmistojen tai laiteajurien asentaminen tai järjestelmänvalvojan oikeuksien myöntäminen ei ole tarpeen. ThinApp tukee näin ollen myös BYO-laitteita (Your Own Device, oma laite), joten käyttäjät voivat käyttää tarjottuja sovelluksia myös yksityisiltä päätelaitteilta milloin tahansa, vaikka asennettuna olisikin epäyhteensopiva käyttöjärjestelmäversio.

Käyttäjät voivat myös suoraan käyttää tämän kautta tarjottuja sovelluksia mobiilien tallennuslaitteiden (esim. muistitikkujen) ja ohutasiakaspäätteiden kautta. Ylläpitäjät voivat myös tarjota, ylläpitää ja päivittää sovelluksia.

Muita etuja ThinApp:

 • ThinApp tukee Windows 10 - tämä mahdollistaa myös vanhojen sovellusten, kuten Office 2003, helpon siirtämisen Windows 10 -kuviin. Kalliilta uudelleenkoodauksilta, regressiotestaukselta ja vanhojen selainsovellusten tukemisesta aiheutuvilta kustannuksilta vältytään.
 • ThinApp mahdollistaa monenlaiset sovelluslinkit - mukaan lukien virtualisoitujen sovellusten, lisäosien, palvelupakettien sekä ajoympäristöjen, kuten Javan ja .NETin, välisten suhteiden määrittäminen.
 • ThinApp:n taattu yhteensopivuus muiden sovellusten kanssa, mukaan lukien vanhojen sovellusten siirtäminen nykyisiin Desktop-ympäristöihin, poistaa tarpeen laajamittaiseen ohjelmistojen uudelleenkoodaukseen - näin yritykset voivat säästää  arvokkaita resursseja ja siten kustannuksia sovellusten hallinnassa.
 • Sovellusten välitön ja helppo käyttömahdollisuus ilman edeltävää asennusprosessia erilaisista päätelaitteista - sekä yksityisistä että yritysten laitteista - lisää työntekijöiden tehokkuutta - he voivat jatkaa työskentelyä välittömästi ja ilman viivytyksiä.
 • Sovellusten suoratoisto osoitteessa ThinApp sekä käyttäjien personointi tapahtuu tietojenkäsittelytasolla konsolidoidun istuntopohjaisen Server kautta, joka toimii Microsoft RDSH- tai Citrix XenApp -palvelimilla.
 • Integroimalla ThinApp osoitteeseen VMware Horizon Workspace, sovelluksia voidaan myös helposti hallita ja tarjota turvallisesti Cloud-pohjaisissa sovelluskatalogeissa. Lisäksi AppSense mahdollistaa automaattiset päivitykset verkon kautta.