Chat with us, powered by LiveChat
LAINSÄÄDÄNTÖ
Yritysasiakkaat
telephone
Apua perustamisessa
+49 69 173261340
 
Trustmask
Suodattimelle ei löytynyt tuloksia!
MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2019 Enterprise 2-Core SQL Server 2019 Enterprise 2-Core -versio on tällä hetkellä kattavin ja ajantasaisin versio Microsoftin hyväksi havaitusta relaatiotietoalustasta; se tarjoaa kaikki nykyiset tietokanta-,...
8 133,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2019 Standard 2-Core SQL Server 2019 Standard 2-Core -versio on tällä hetkellä ajantasaisin versio Microsoftin luotettavasta relaatiotietoalustasta, jota käytetään maailmanlaajuisesti, sillä se tarjoaa kaikki...
2 046,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD
Microsoft SQL Server 2019 Standard SQL Server 2019 Standard Edition on osa Microsoftin relaatiotiedonhallintajärjestelmän uusinta versiota; siinä yhdistyvät kaikki tärkeät tietokanta-, raportointi- ja analyysitoiminnot, joita tarvitaan...
490,90 € *

SQL Server 2019:n innovatiiviset ominaisuudet

Microsoftin älykäs ohjelmisto tarjoaa myös useita innovatiivisia ominaisuuksia tietojenkäsittelyyn: Tietojen klusteroinnin (ryhmittelyn) lisäksi nämä koskevat myös seurantaa eli erilaisia järjestelmällisiä tallenteita (kirjaaminen, mittaaminen) sekä hakujen aikana tehtävien kyselyjen tai merkintöjen käsittelyä.

Uudessa SQL Server -versiossa on erityisen huomionarvoinen älykäs kyselyjen käsittely (IQP), joka nopeuttaa huomattavasti kyselyjen käsittelyä ja on erityisen tehokas suuremmilla tietomäärillä. Samalla monien tietokantaoperaatioiden nopeutta on lisätty ja uusia toimintoja lisätty.

Alla on yksityiskohtainen katsaus Microsoft SLQ Server Edition 2019:n tärkeimpiin uudistuksiin:

Tietojen virtualisointi Big DataClusterilla on saatavilla SQL Server 2019:ssä

Yhä useammalla yrityksellä on laajat ja jatkuvasti kasvavat tietokokoelmat. Big Data Cluster -ominaisuuden ansiosta SQL Server 2019:ssä on nyt saatavilla täydellinen ympäristö, jossa käytetään tekoälyteknologioita lähes reaaliaikaisen näkemyksen saamiseksi kaikista tietokokonaisuuksista. Big Data -klusterit tarjoavat muun muassa kaikki tarvittavat työkalut koneoppimismallien kouluttamiseen ja käyttöönottoon.

SQL Server 2019 Big Data Cluster (BDC) on Linux-pohjainen SQL Serverin ja Apache Sparkin konttiklusteri, joka on otettu käyttöön Kubernetes- tai Azure Kubernetes Services -palveluissa (AKS).

SQL Server 2016:ssa jo käyttöön otettu PolyBase-ominaisuus, jolla voidaan käsitellä Transact SQL -kyselyitä ulkoisista tietolähteistä, on nyt laajennettu koskemaan muun muassa Oraclea, MongoD:tä ja Terradataa, jotta voidaan käyttää tiettyjä ulkoisia tallennustietolähteitä.

Javan käyttö SQL Server 2019:ssä

SQL Server 2019 -versiossa on nyt ensimmäistä kertaa mahdollista käyttää Java-koodia tietokannan hallintajärjestelmässä. Kehittäjät hyötyvät nyt Java Runtimen integroinnista. Käännetyn Java-koodin voi nyt suorittaa SQL-palvelimella ilman, että sitä on ensin siirrettävä käsittelyä varten. Myös muiden ohjelmointikielten integrointi on mahdollista uudessa SQL Server 2019:ssä SQL Server Language Extensionsin avulla.

Suojatut erillisalueet salattua dataa varten Secure Enclaves -ohjelmiston avulla

SQL Server 2019 laajentaa mahdollisuutta salata tietoja asiakkaalta DBMS:ään Secure Enclaves -ominaisuuden avulla SQL Server 2016:ssa käyttöönotetun Always Encrypted -ominaisuuden jälkeen. Edes tietokannan ylläpitäjät, joilla on laajennetut oikeudet, eivät voi tarkastella näitä tietoja.

Erilaisia suorituskykyparannuksia SQL Server 2019:ssä

Lisäksi uusi Microsoft SQL Server 2019 tarjoaa monia suorituskykyparannuksia, jotka hyödyttävät käyttäjien lisäksi myös ylläpitäjiä:

Älykäs kyselyjen käsittely: Älykkään kyselyjen käsittelyn (IQP) avulla SQL Serverin vuoden 2019 versiossa on myös erilaisia optimointeja kyselyjen käsittelyssä, mikä merkitsee nopeusetua erityisesti suuria tietomääriä käsiteltäessä.

Älykäs suorituskyky: Niin sanottu älykäs suorituskyky tarkoittaa tietokantaoperaatioiden suoritusnopeuden lisäämistä. Jotkin näistä ovat automaattisesti sisäisesti käytettävissä tai tietokannan ylläpitäjän on ensin aktivoitava ne.

Tietokannan tilannekuva: Tietokannan tilannekuvan avulla tietokannan ylläpitäjä luo virtuaalisesti tilannekuvan tietokannasta. Tätä tilannekuvaa voidaan sitten käyttää arvioinnin tai raportin havainnollistamiseen. Jos alkuperäinen tietokanta muuttuu, tilannekuvan avulla voidaan dokumentoida poikkeamat edellisestä tilasta.

Suoritussuunnitelmien seuranta (Last Query Plan Statistics): Tämän avulla SQL-palvelin tarjoaa tietokannan ylläpitäjälle ajantasaisen näkymän viimeisimmistä kyselyjen suoritussuunnitelmista. 

Lightweight Query Profiling Infrastructure (LWP): LWP:tä on parannettu jälleen, ja se on nyt oletusarvoisesti aktivoitu SQL Server Management Studiossa Live Query Statistics -tilastojen osalta.

Nopeutettu tietokannan palautus (ADR): nopeuttaa tietokannan palautusta uudelleenkäynnistyksen tai laajan tapahtuman palautuksen jälkeen.

Microsoft SQL Server 2019 -palvelimen lisensointimallit Wiresoftilla

SQL Server 2019:n myötä Microsoft jatkaa ydinlisensointivaihtoehtoa, joka on ollut saatavilla palvelimen vuoden 2016 versiosta lähtien. Riippuen SQL Server 2019 -versiosta - Standard- tai Enterprise-versiosta - sopivien palvelinlisenssien hankkimiseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja.

SQL Server 2019 -versiot yhdellä silmäyksellä

Wiresoftilta voit ostaa seuraavat palvelin 2019 -versiot:

SQL Server 2019 Standard Edition: Standard-versio on suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Vakioversiossa voit valita palvelin-/CAL-kohtaisen lisensoinnin (eli palvelinlisenssit ja käyttöoikeuslisenssit) ja ytimikohtaisen lisensoinnin (tässä ei tarvita muita käyttöoikeuslisenssejä).

SQL Server 2019 Enterprise Edition: Enterprise-versio on tarkoitettu keskisuurille yrityksille ja erityisesti suurille yrityksille tai organisaatioille. Lisenssi myönnetään vastaavien ytimien lukumäärän mukaan. Palvelin/CAL-kohtaista lisensointia ei yleensä ole saatavilla.

Ero palvelimen/CAL:n ja ytimien mukaan tapahtuvan lisensoinnin välillä

Kun palvelin/CAL-lisensointi noudattaa tavanomaista tuttua järjestelmää, ydinlisensoinnissa tarvittavien lisenssien määrä perustuu ytimiin. Tämä merkitsee muutosta niin sanottuun lisenssimittariin eli tapaan, jolla lisenssien tarve lasketaan.

Aiemmin ei ollut merkitystä sillä, kuinka monta ydintä prosessorissa on, mutta nyt tämä määrä on ratkaiseva lisenssivaatimuksen määrittämisessä.

Ydinlisensoinnissa on siis tarkoitus ottaa huomioon prosessorikohtaisten ytimien jatkuvasti kasvava määrä, mikä tarkoittaa, että myös yhä suurempia työtehtäviä voidaan käsitellä.

SQL Server 2019:n lisensointi Server/CAL:n mukaan

Server/CAL-lisensointimalli on Microsoftille tuttu myös muiden palvelinversioiden osalta. Se tehdään tavanomaisten vaatimusten mukaisesti:

Tässä tapauksessa jokainen palvelin, jolla SQL Server -instanssia on tarkoitus käyttää, vaatii vakiopalvelinlisenssin. Lisäksi jokaiselle käyttäjälle tai laitteelle, joka käyttää lisensoitua SQL-palvelinta, tarvitaan saman tai uudemman palvelinversion vastaava käyttöoikeuslisenssi (CAL) eli käyttäjän tai laitteen CAL.

Vuoden 2019 CAL:n avulla on mahdollista käyttää sekä vuoden 2019 SQL-palvelinta että SQL Server 2017 -palvelinta.

Se, mikä lisensointitapa on yritykselle edullisempi, riippuu siitä, kuinka monta käyttäjää tai loppulaitetta on lisensoitava: Käyttäjä CAL:t sopivat paremmin, jos valtuutettu käyttäjä haluaa käyttää palvelinta eri laitteilla, kun taas laite CAL:t ovat edullisempia, jos eri käyttäjät käyttävät palvelinta aina tietyn laitteen kautta.

SQL Server 2019:n lisensointi ytimien mukaan

Microsoftin mukaan ytimikohtainen lisensointimalli on nyt pilvipalveluissa yleinen menettelytapa, koska se yhtenäistää Windows Serverin ja Azuren lisensoinnin. Se helpottaa myös lisenssien liikkuvuutta esimerkiksi Azure Hybrid Use Benefit -ohjelman avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että hybridikäyttö ja pilvipalvelun käyttöönotto voidaan nyt kartoittaa paremmin ohjelmistojen tarjoamista varten.

Pilviyhteensopivassa lisensoinnissa yksi ydinlisenssi koskee kahta ydintä, eikä yhtä lisenssiä prosessoria kohti kuten aiemmin. Kokonaislisenssivaatimus johtuu siis prosessorikohtaisesta ytimien lukumäärästä. Palvelimelle on asetettu vähintään kahdeksan lisenssiä, jolloin prosessoria kohden lisensoidaan vähintään kahdeksan ydintä. Kaikki palvelimen fyysiset ytimet tarvitsevat siis oman ydinlisenssin.

Microsoft on myös ottanut käyttöön seuraavat säännöt:

Kutakin yksittäistä prosessoria varten tarvitaan vähintään 8 ydinlisenssiä.

Lisäksi kutakin yksittäistä palvelinta varten tarvitaan vähintään 16 ydinlisenssiä.

Kunkin palvelimen tarvitsemat ydinlisenssit ovat saatavilla vain kahtena pakettina: SQL Server Standard 2-Core tai SQL Server Enterprise 2-Core.

Se, kumpi vakiolisenssi on yksittäistapauksessa edullisempi, palvelin/CAL- tai 2-ytiminen lisenssi, riippuu siis konetyypistä: koneet, joissa on enintään 2 prosessoria, joissa kummassakin on 8 ydintä, voidaan lisensoida edullisemmin SQL Standard Server/CAL -versiolla. Microsoftin asettaman kahdeksan ytimen vähimmäismäärän vuoksi koneita, joissa on vähemmän ytimiä, ei voi lisensoida halvemmalla.

Ydinpohjaisessa lisensoinnissa ei tarvita käyttöoikeuksia (CAL).

Lisenssi Microsoft SQL Server 2019 edullisesti Wiresoftilla

Riippumatta siitä, haluatko kattaa yrityksesi lisensointitarpeet Microsoft SQL Server 2019 Standard- tai Enterprise-lisenssillä, Server/CAL- tai 2-ydinlisenssillä: Wiresoftilta saat nämä Microsoftin tuotteet yksinomaan alkuperäisinä lisenssioikeuksina. Microsoft-lisenssit ovat Wiresoftilla erityisen edullisia, koska tarjoamme eurooppalaisten yritysten käyttämättömiä ohjelmistolisenssejä - ja täysin laillisesti. Voit siis olla varma, että kaikki Wiresoftin lisenssit on tarkistettu alkuperäisyyden ja käytettävyyden osalta. Myös monet innostuneet asiakkaat ovat vahvistaneet tämän. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää Microsoft SQL Server 2019 -lisensoinnista