Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Apua perustamisessa
+49 69 173261340
 
Trustmask
Suodattimelle ei löytynyt tuloksia!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard tarjoaa yksityisille ja kaupallisille palvelinsovelluksille ratkaisun, joka on helppo asentaa ja ylläpitää. Microsoft Windowsin palvelinversiota on...
60,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 DATACENTER MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 DATACENTER
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Kun ostat Windows Server 2012:n, saat tehokkaan palvelinalustan, joka perustuu kokemukseen ja tietämykseen datakeskusten ja pilvipalveluiden rakentamisesta ja käyttämisestä. Palvelinohjelmisto...
1 165,90 € *

Microsoft Windows Server 2012 R2

Microsoft Windows Server 2012 R2 on Windows 8.1:n palvelinversio ja Windows Server 2012:n seuraajaversio. Verrattuna edeltävään versioon 2012 se tarjoaa joitakin tärkeitä uudistuksia ja optimointeja - erityisesti virtualisoinnin alalla, joka on yhä tärkeämmässä asemassa.

Windows Server 2012 R2 -versiolle ovatkin ominaista ennen kaikkea Hyper-V:hen liittyvät innovaatiot ja yhteys Windows Azure -pilvipalveluihin. Uudet palvelut, kuten Windows Azure Services for Windows Server, mahdollistavat pilvipohjaisten virtuaalipalvelimien ja yritysverkkojen paikallisten palvelimien hallinnan yhdessä ja niiden keskitetyn hallinnan verkkoportaalin kautta.

Yritykset, jotka käyttävät näitä tekniikoita yhä enemmän, hyötyvät siis erityisesti päivityksestä Windows Server 2012 R2-palveluun. Lisäksi Windows Serverin ja System Centerin sekä Windowsin välistä yhteistyötä on tiivistetty.

Microsoft Windows Server 2012 R2 -versiot Datacenter ja Standard Wiresoftissa

Sekä Edition Standard kuin myös Windows Server 2012 R2: n Datacenter Edition ovat saatavilla Wiresoftilta. Ne eroavat toisistaan lähinnä käyttäjille tarjoamansa erilaisen virtualisointiasteen osalta; 2012 R2 -version tarjoamien toimintojen osalta ne ovat sinänsä samoja.

Windows Server 2012 R2 Standard Edition on suunniteltu ensisijaisesti asiakkaille, jotka eivät käytä virtualisointia lainkaan tai käyttävät vain muutamia virtuaalikoneita.

Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition puolestaan sisältää kaikki tarvittavat toiminnot virtualisoitua yksityistä pilviympäristöä varten. Tämä mahdollistaa minkä tahansa määrän virtuaalikoneiden käyttämisen Hyper-V-roolissa käytetyllä Windows-palvelimella.

Microsoft Windows Server 2012 R2:n tärkeimmät uudistukset yhdellä silmäyksellä

Uusi palvelinkäyttöjärjestelmä Windows Server 2012 Standard R2 tarjoaa lukuisia parannuksia ja toimintoja erityisesti verkon, tallennuksen ja hallinnan sekä virtualisoinnin, verkko- ja sovellusalustojen aloilla; lisäksi se tarjoaa parannetun käyttöoikeus- ja tietosuojan - myös virtuaalisen työpöytäinfrastruktuurin.

Myös Windows Server 2012 R2:ssa hyväksi todettu palvelinominaisuus IP-osoitteiden hallinta (IPAM) tukee virtuaaliympäristöjä ja toimii entistä tehokkaammin System Center 2012 R2:n kanssa.

Microsoft Windows Server 2012 R2:n avulla saat luotettavan ja tehokkaan palvelinjärjestelmän, joka vakuuttaa monilla optimoinneilla sekä uusilla ominaisuuksilla ja ohjelmilla:

  • Moderni käyttöliittymä, joka on optimoitu kosketusnäytöille
  • Microsoft Windows Azure varmuuskopiointiin Azure-pilvipalvelussa
  • PowerShell 3.0 järjestelmäasetusten tehokkaaseen hallintaan
  • Uusi tehtävienhallinta tarjoaa lisää suorituskykyä optimoitujen prosessien avulla
  • IIS (Internet Information Service 8.0), jossa on Extended Validation -sertifikaatin hallinta
  • SMB 3.0 mahdollistaa entistä nopeamman ja paremman pääsyn tiedostojen jakamiseen

Windows Server 2012 R2 -version seuraavat ominaisuudet ovat erityisen mainitsemisen arvoisia:

Korkeampi virtualisointitaso Hyper-V:n avulla

Windows Server 2012 R2 on entistäkin pilvipalvelupainotteisempi kuin aiemmat versiot. Tärkeimmät ja myös suurimmat uudistukset, joita Windows Server 2012 R2 tarjoaa edeltävään versioon verrattuna, sisältyvät Hyper-V:hen. Erityisesti tässä on parannettu pääsyä virtuaalipalvelimiin. Erityisesti pääsyä virtuaalipalvelimiin RDP:n avulla on parannettu, joten VM Connectin tehokkuutta on optimoitu merkittävästi. Windows Server 2012 R2:ssa istunnot Remote Desktop Protocol (RDP) -protokollan kautta kulkevat isännän kautta, joten suora RDP-yhteys virtuaalipalvelimeen ei ole enää tarpeen. Virtuaalipalvelin voidaan näin ollen aktivoida nopeammin automatisoidusti ja se toimii siten entistä tehokkaammin.

Toinen tärkeä uudistus System Center Virtual Machine Manager 2012 R2:ssa on Windows Server 2012 R2:n ja Hyper-V Server 2012 R2:n tuki. Molempia järjestelmiä voidaan käyttää rinnakkain System Center Virtual Machine Manager 2012 R2:ssa, ja näin virtuaalipalvelimia voidaan siirtää verkon ja pilven välillä. Palvelimesta voidaan siis tehdä varmuuskopio pilvessä Windows Azure Online Backupin kautta, kun taas Hyper-V toimii yhdessä Windows Azure Virtual Machinesin kanssa.

Hyper-V toimii tiiviisti uuden Hyper-V Recovery Managerin kanssa. Tämä mahdollistaa nyt Hyper-V:hen (Hyper-V Replica) tai Windows Azure Virtual Machines -palvelimiin perustuvien virtuaalipalvelimien pilvipohjaisen replikoinnin tai varmuuskopioinnin: se mahdollistaa myös replikoinnin kolmanteen isäntäkoneeseen verrattuna Windows Server 2012: een, jossa oli vain kaksi isäntäkonetta.

VMs Generation 2

Virtuaalikoneet - joita Microsoft kutsuu myös nimellä VMs Generation 2 - tukevat Windows Server 2012 R2 -versiossa uutta BIOSiaStandard UEFI ja integroitua Secure Boot -toimintoa. Ja Storage Quality of Service -toiminnon avulla ylläpitäjät voivat nyt hallita virtuaalipalvelimien datan läpimenoa verkon kaistanleveyden lisäksi.

Myös Linuxin tukea virtuaalipalvelimena on parannettu, jotta dynaamista muistia voidaan käyttää myös Linux-asiakkaissa.

VM Connectin avulla tiedostoja voi nyt kopioida ja siirtää vetämällä ja pudottamalla. Virtuaalisia kiintolevyjä (VHDX) voidaan Windows Server 2012 R2: ssa suurentaa tai pienentää käytön aikana; virtuaalipalvelimet voivat myös jakaa virtuaalisen kiintolevyn.

Vastaavasti virtuaalipalvelimien siirtäminen ja kopioiminen Hyper-V-isäntien välillä on mahdollista Live Migrationin avulla käytön aikana huomattavasti nopeammin. Tämä toiminto on myös optimoitu Windows Server 2012 R2:ssa 10 gigabitin/s verkoille, ja RDMA:n (Remote Direct Memory Access) avulla se tarjoaa mahdollisuuden siirtää RAM-tietoa isäntien välillä hyvin nopeasti. Se tukee myös niiden tehokasta pakkaamista.

Työkansiot Windows Server 2012 R2:ssa ja Windows 8.1:ssä

Windows Server 2012 R2 toimii luonnollisesti yhdessä Windows 8.1:n kanssa. Tämä mahdollistaa työkansioiden käytön yhdessä Windows Server 2012 R2:n kanssa ja tietojen vaihdon pilven kautta. Siirto työkansioihin on salattu, jotta arkaluonteiset tiedot voidaan suojata kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä.

Tietojen deduplikointi virtuaalisilla kiintolevyillä

Windows Server 2012 R2:n avulla päällekkäiset tiedostot voidaan löytää ja poistaa tiedostopalvelimien lisäksi myös virtuaalikiintolevyiltä. Tämä voi säästää paljon tilaa Hyper-V-isännissä.

SSD- ja SATA-levyt yhdistetään Storage Spaces -tiloihin

Windows Server 2012 R2: n Storage Poolien avulla perinteisiä kiintolevyjä ja SSD-levyjä voidaan yhdistää ja käyttää yhdessä, mikä nopeuttaa tiedostopalvelimen suorituskykyä merkittävästi. Palvelin analysoi näin tallennetut tiedot ja sijoittaa tiheämmin käytetyt tiedot nopeammille tietovälineille.

Parempi tietojen hallinta ja pääsynvalvonta

Microsoft Server 2012 R2:ssa NTFS-tiedostojärjestelmää täydennettiin uudella ReFS-järjestelmällä (Resilient File System). Se on kehitetty yksinomaan tietojen tallentamiseen palvelimille, jotta tietojen saatavuus voidaan maksimoida ja suuret tietokokonaisuudet skaalata tehokkaasti ja samalla varmistaa tietojen eheys korruptionkestävyyden avulla.

Dynaamisen pääsynvalvonnan avulla pääsyä tietoihin valvotaan metatietojen avulla. Uusi ominaisuus täydentää Active Directory -turvalinjoja ja suojaa tietoja estämällä luvattoman käytön niiden siirron aikana.

Windows Server 2012 R2:n järjestelmävaatimukset

Windows Server 2012 R2: n turvallinen ja häiriötön toiminta edellyttää seuraavia vähimmäisvaatimuksia. Todelliset vaatimukset riippuvat myös kunkin järjestelmän kokoonpanosta ja muista asennetuista sovelluksista:

Alusta: Windows

Prosessori: vähintään 1,4 GHz:n prosessori, 64-bittinen

RAM-muisti: vähintään 512 Mt

Kiintolevytila: vähintään 32 Gt

Windows Server 2012 R2:n lisensointimalli

Windows Server 2012 R2: n lisensointi lasketaan sen fyysisen palvelimen prosessorien lukumäärän mukaan, jossa käyttöjärjestelmää käytetään - myös virtuaalisesti. Yksi lisenssi kattaa aina 2 fyysistä prosessoria. Se lisensoidaan fyysistä virtualisointi-isäntää kohden. Windows Server 2012 R2 -versioiden Datacenter- ja Standard on saatavana vain 2-prosessorisena pakettina, jolloin yksi lisenssi kattaa 2 prosessoria yhdessä palvelimessa.

Lisenssejä ei siis voi jakaa useamman palvelimen kesken, eikä lisenssin jakaminen virtuaalikoneelle ole sallittua. Aiempaa prosessorikohtaista lisensointimallia sovelletaan vain Windows Server 2012 R2:een asti. Kunkin uudemman version lisenssit lasketaan nyt ytimiin perustuvan mallin mukaan. Windows Server 2012 R2 -versiot Standard ja Datacenter eroavat toisistaan virtualisointioikeuksien osalta seuraavasti:

Windows Server 2012 R2:n lisensointi Standard Edition

Standard -version lisenssi sisältää virtualisointioikeudet kahdelle virtuaalikoneelle. Tämä vastaa erityisesti pienempien yritysten tavanomaisia tarpeita, jotka eivät tarvitse virtualisointia lainkaan tai vain vähän. Oikeuksien määrää voidaan lisätä ostamalla lisää Standard -editiota. Esimerkiksi kolmella Server 2012 R2 Standard -editiolla voit lisensoida oikein palvelimen, jossa on 2 prosessoria ja 6 VM:ää (virtuaalikonetta).

Windows Server 2012 R2 Datacenter Editionin lisensointi

Datacenter Edition -versiota ei ole rajoitettu 2 VM:ään. Datacenter Editionin oston yhteydessä lisensoidussa palvelimessa voi teoriassa toimia rajoittamaton määrä virtuaalikoneita, käytännössä riippuen käytetyn laitteiston suorituskyvystä. Siksi se on oikea ratkaisu yrityksille ja organisaatioille, jotka käyttävät paljon virtualisointia tai hybridipilviympäristöä.

Se, mikä Windows Server 2012 R2 -versio soveltuu yksittäistapauksessa parhaiten, riippuu yksinkertaisesti siitä, kuinka monta virtuaalipalvelinta käyttäjä haluaa käyttää.

Molempien versioiden Standard ja Datacenter palvelinlisenssin lisäksi käyttäjät tarvitsevat myös CAL-lisenssejä (asiakaslisenssejä) - käyttäjä- tai laitekohtaisia - joita on saatavana kohtuulliseen hintaan Wiresoftilta.

Osta Windows Server 2012 R2 -versiot kohtuuhintaan Wiresoftilta

Windows Server 2012 R2 - versiot Standard ja Datacenter ovat saatavilla edulliseen hintaan Wiresoftilta. Riippuen siitä, haluatko täydentää Windows Server 2012 R2 -lisenssejäsi vai lisensoida palvelimesi jommallakummalla näistä kahdesta versiosta, Wiresoft tarjoaa käyttämättömiä lisenssejä eurooppalaisilta yrityksiltä, jotka on ostettu laillisesti - lyömättömään hintaan!

Kun ostat Windows Server 2012 R2 -lisenssejä Wiresoftilta, saat vain alkuperäisiä lisenssejä, joiden aitouden ja virheettömän toimivuuden Wiresoft on testannut perusteellisesti. Monet tyytyväiset Wiresoftin asiakkaat vahvistavat Wiresoftin Microsoft-lisenssien hintaedun. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää Windows Server 2012 R2 -versioiden lisenssitarpeista Standard ja Datacenter: