Chat with us, powered by LiveChat
LAINSÄÄDÄNTÖ
Yritysasiakkaat
telephone
Apua perustamisessa
+49 69 173261340
 
Trustmask
Suodattimelle ei löytynyt tuloksia!
MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 2-Core SQL Server 2017 Enterprise Edition tarjoaa suuremmille organisaatioille tehokkaan uudemman version Microsoftin hyväksi havaitusta relaatiotietoalustasta, jossa yhdistyvät kaikki kriittiset...
7 456,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2017 Standard 2-Core SQL Server 2017 Standard -versio tarjoaa tietokanta-, raportointi- ja analyysitoimintojensa ansiosta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tehokkaan version Microsoftin hyväksi...
1 844,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD
Microsoft SQL Server 2017 Standard Microsoftin SQL Server 2017 Standard -versio tarjoaa kaikki tehokkaat tietokanta-, raportointi- ja analyysitoiminnot, joita pienet ja keskisuuret yritykset odottavat relaatiotietokannan...
451,90 € *

SQL Server 2017:n tärkeimmät uudistukset yhdellä silmäyksellä

SQL Server 2017: n myötä yritykset saavat tehokkaan version Microsoftin hyväksi havaitusta data-alustasta, joka tarjoaa kaikki tärkeät tietokanta-, raportointi- ja analyysitoiminnot. Tämä SQL Server -versio soveltuu siis erinomaisesti täyttämään kaikki nykyaikaisen, tehokkaan relaatiotietokannan hallintajärjestelmän (RDMS) vaatimukset - kuten tavarahallintajärjestelmille, ERP-ohjelmistoille (Enterprise Resource Planning) ja CRM-järjestelmille on tyypillistä. SQL Server 2017:n avulla voit hyödyntää Pythonin ja R:n avulla toteutettuja tietokannan sisäisiä kehittyneitä analyysejä sekä interaktiivisia visualisointeja. Lisäksi SQL Server 2017 tarjoaa monia parannuksia ja uusia toimintoja sekä suorituskyvyn parannuksia Master Data Services (MDS) -palveluissa (MDS) ja Reporting Services (SSRS) for SQL Server 2017-palveluissa. Tärkeät ominaisuudet ovat seuraavat:

Uudet tietokantamoottorin toiminnot

SQL Server 2017 lisää monia uusia tietokantamoottoritoimintoja, mukaan lukien parannettu suorituskyky. Näihin kuuluu mahdollisuus lisätä CLR-kokoonpanoja positiiviseen luetteloon. Mukautuva kyselyjen käsittely sisältää kolme uutta parannusta: Adaptive Joins sekä palaute muistin jakamisesta eräajotilassa ja taulukkoarvofunktioiden päällekkäinen suoritus useilla lausekkeilla, mikä vapauttaa suorittimen resursseja. Myös uudet dynaamiset hallintaluettelot ja tietokannan automaattinen optimointi parantavat suorituskykyä; jälkimmäinen tarjoaa tietoa kyselyjen suorituskykyyn liittyvistä ongelmista, ehdottaa ratkaisuja ja korjaa havaitut ongelmat automaattisesti.

SQL Server Analysis Services (SSAS)

SQL Server 2017 -versio sisältää myös monia tärkeitä uusia ominaisuuksia SQL Server Analysis Services -palveluissa. Näihin kuuluvat parannukset taulukkomalleihin, kuten taulukkomallin käyttöönotto oletusasennusvaihtoehtona. Ja Get Data tuo Power Queryyn uusia tietolähteitä, jotka tukevat olemassa olevia tietolähteitä M-kyselyissä.

SQL Server 2017 -integrointipalvelut (SSIS)

SSIS:n Scale Out -ominaisuudessa on SQL Server 2017: ssä uusia ja muuttuneita toimintoja, jotka helpottavat SSIS:n suorittamista useilla tietokoneilla. Lisäksi Scale Out -pääkäyttäjä tukee nyt korkeaa käytettävyyttä, ja Scale Out -työläisten suorituslokien vikasietokäsittelyä on myös parannettu. Lisäksi SSIS-katalogissa on nyt toinen globaali ominaisuus, jolla voidaan määrittää oletustila SSIS-paketteja käyttöönotettaessa. SSIS tukee myös SQL Serveriä Linuxissa.

Linuxin käyttö SQL Server 2017:n kanssa

SQL Server 2017:n Enterprise- tai Standard-versioissa käyttäjät voivat käyttää SQL-palvelinta myös avoimen Linux-käyttöjärjestelmän avulla. Tämä ei myöskään ole enää ongelma Java-sovelluksissa Java Database Connectivity -ajurin ansiosta. Linux- ja C++-sovelluksissa yhteys SQL Server 2017:ään muodostetaan yleensä Open Database Connectivity -rajapinnan kautta.

SQL Server R Services on nyt nimeltään SQL Server Machine Learning Services

Aiemmat SQL Server R Services -palvelut on nimetty SQL Server 2017 -versiossa uudelleen SQL Server Machine Learning Services -palveluiksi. Syynä tähän on Pythonin tuki - aiemman R-ohjelmointikielen lisäksi. Machine Learning Services -palveluita voidaan käyttää SQL Server 2017:ssä R- tai Python-skriptien suorittamiseen, ja on myös mahdollista asentaa Microsoft Machine Learning Server -palvelin itsenäisesti sellaisten R- ja Python-mallien käyttöönottoa varten, jotka eivät vaadi SQL Serveriä. Myös SQL Server -kehittäjät voivat nyt käyttää Pythonille tarkoitettuja ML- ja AI-kirjastoja avoimen lähdekoodin ympäristössä.

SQL Server 2017 -versiot Wiresoftissa

Wiresoftista löydät SQL Server 2017 -versiot Enterprise sekä Standard, joista jälkimmäinen on saatavana myös CAL-versioina vaihtoehtona Core-lisensoinnille. Standard-versio on oikea valinta perustason hallinto- ja BI-toimintoihin sekä työtehtäviin, jotka vaativat vain vähän IT-resursseja, mutta Enterprise-versio soveltuu erityisesti suuremmille yrityksille, sillä se tarjoaa entistäkin kattavamman ja myös kriittisen suorituskyvyn, jota vaativat vaativat tietokanta- ja BI-vaatimukset edellyttävät. SQL Server 2017 Enterprise tarjoaa tässä yhteydessä korkeimman palvelu- ja suorituskyvyn tason, jota tarvitaan suuremmissa ja suurimmissa työmäärissä.

SQL Server 2017 Standard- ja Enterprise-versioiden erot

SQL Server 2017: n Standard- ja Enterprise-versioiden tärkein ero on, kuten mainittu, suorituskyky. Siksi SQL Server 2017 Standard riittää pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille, kun taas Enterprise-versio sopii myös keskisuurille yrityksille, mutta on tarkoitettu lähinnä kattamaan yhtä suurten yritysten tarpeet. Siten skaalautumisrajat vaihtelevat palvelinversiosta riippuen: Kun Enterprise Edition -versiossa on käytettävissä yksittäisen instanssin käyttämä maksimilaskentakapasiteetti, Standard Edition -versiossa se on rajoitettu alle neljään socketiin tai 24 ytimeen tai sovelluksesta riippuen käytettävissä on vain rajoitettu määrä gigatavuja.

Lisäksi SQL Server 2017:n Enterprise Edition -versiossa on lisäominaisuuksia, jotka eivät sisälly SQL Server 2017 Standardiin: Esimerkiksi SQL Server Enterprise mahdollistaa rajattoman virtualisoinnin ja tarjoaa Software Assurance -alennuksen, mutta siinä on myös laajennettu korkea käytettävyys Always On -käyttövaltuusryhmillä, useiden tietokantojen vikasietoisuus ja luettavissa olevat toissijaiset replikaatiot. Lisäksi versio tarjoaa läpinäkyvän tietojen salauksen sekä yhteensopivuusraportoinnin SQL Server Audit -palvelun ja kehittyneen tietojen integroinnin avulla, jossa on sumea ryhmittely ja hakuja sekä mobiiliraportointi- ja KPI-ominaisuudet.

SQL Enterprise 2017: n laajemmat Business Intelligence -ominaisuudet tarjoavat yrityksille parannuksia moniulotteisiin malleihin, taulukkomalliin ja tiedonlouhintaan sekä DirectQuery-tallennustilan ja pääsyn Power BI -raporttipalvelimeen. Koneoppimisominaisuuksien kattavampi integrointi verrattuna standardipainokseen tarjoaa täyden rinnakkaisuuden R- ja Python-analyyseissä ja mahdollisuuden suorittaa niitä GPU:lla, joka on saatavilla myös Hadoop/Spark- ja Linux-käyttöjärjestelmille.

Microsoft SQL Server 2017 -palvelimen lisensointimallit Wiresoftilla

SQL Server 2016: n myötä Microsoft muutti niin sanottua lisenssimittaria eli menetelmää, jolla lasketaan lisenssien tarve. Kun aiemmin ei ollut merkitystä sillä, kuinka monta ydintä prosessori sisälsi, ytimien määrä on nyt ratkaiseva tekijä lisenssivaatimuksen tarkan määrittelyn kannalta. Ydinlisensoinnissa otetaan huomioon prosessorikohtaisten ytimien jatkuvasti kasvava määrä, jolloin prosessori pystyy käsittelemään yhä suurempia työmääriä.

Microsoft tarjoaa siksi myös SQL Server 2017 - version ydinlisensointimahdollisuuden. Riippuen versiosta - SQL Server 2017 Standard tai Enterprise - sinulla on erilaisia vaihtoehtoja sopivien palvelinlisenssien hankkimiseksi:

SQL Server 2017 Standard -versiossa voit valita lisensoinnin joko palvelinkohtaisesti/CAL (palvelinlisenssit ja käyttöoikeudet) tai ytimien mukaan - tähän ei tarvita muita käyttöoikeuksia.

SQL Server 2017 Enterprise Edition -versiossa palvelin-/CAL-kohtaista lisensointia ei yleensä enää ole saatavilla. Se lisensoidaan yksinomaan ytimien lukumäärän mukaan.

SQL Server 2017 Standardin lisensointi Server/CAL:n mukaan

Server/CAL:n lisensointimalli perustuu seuraaviin ehtoihin:

Jokaiselle palvelimelle, jolla SQL Server -instanssia käytetään, tarvitaan vakiopalvelinlisenssi. Lisäksi tarvitaan erillinen käyttöoikeuslisenssi (CAL) - käyttäjä- tai laitekohtainen CAL - jokaiselle käyttäjälle tai laitteelle, joka käyttää lisensoitua SQL-palvelinta tässä tai uudemmassa asennetussa palvelinversiossa. Tämä tarkoittaa, että SQL Server 2019 -palvelimen CAL: n avulla voit käyttää myös SQL Server 2017 -palvelinta.

Se, kumpi SQL Server 2017:n Standard Editionin lisensointi - ytimien vai palvelimen ja CALS:n mukaan - on edullisempi, riippuu tyypillisestä käytöstä yrityksessä. Tietyissä tapauksissa Server/CAL-lisensointi on siten edullisempi kuin lisensointi ytimien mukaan. Esimerkiksi kone, jossa on enintään 2 prosessoria, joissa kummassakin on 8 ydintä, voidaan lisensoida edullisemmin SQL Standard Server/CAL -versiolla.

SQL Server 2017 Standard tai Enterprise -palvelimen lisensointi ytimien perusteella

SQL Serverin lisensoimiseksi prosessoriytimien mukaan Microsoft määrittää tietyt laskentamenetelmän määritelmät. Näin ollen yksi lisenssi on voimassa kahdelle ytimelle - toisin kuin aiemmin, jolloin perittiin yksi lisenssi prosessoria kohti.

Kokonaislisenssivaatimus saadaan näin ollen prosessorikohtaisesta ytimien lukumäärästä. Oletusarvoisesti tarvitaan vähintään kahdeksan lisenssiä palvelinta kohden, jolloin prosessoria kohden lisensoidaan kahdeksan ydintä. Jokainen palvelimen fyysinen ydin vaatii siis oman ydinlisenssin. Microsoft on vahvistanut seuraavat säännöt:

Kutakin prosessoria varten tarvitaan 8 ydinlisenssiä, mikä on Microsoftin määrittelemä vähimmäismäärä. Vähemmän ytimiä sisältäviä koneita ei siis voida lisensoida halvemmalla.

Jokaiseen palvelimeen tarvitaan myös vähintään 16 ydinlisenssiä.

Palvelinkohtaisesti tarvittavat ydinlisenssit ovat saatavilla vain 2 kpl:n paketteina.

Core-pohjaiseen lisensointiin ei tarvita ylimääräisiä CAL-koodeja.

Lisenssi Microsoft SQL Server 2017 edullisesti Wiresoftilla

Riippumatta siitä, haluatko kattaa Microsoft SQL Server 2017 -lisensointitarpeesi Standard- tai Enterprise Edition -versiolla, Wiresoftilta saat lisenssit Server/CAL- ja 2-Core-ohjelmille yksinomaan alkuperäisinä lisenssioikeuksina. SQL Server 2017 -lisenssit ovat Wiresoftilla erityisen edullisia, koska tarjoamme hintaetua eurooppalaisten yritysten käyttämättömien ohjelmistolisenssien ansiosta - ja vieläpä täysin laillisesti.

Koska Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen mukaan ohjelmistoja voi myydä edelleen ongelmitta vuodesta 2012 lähtien. Kaikki Wiresoftin tarjoamat lisenssit on etukäteen tarkistettu ehdottoman alkuperäisyyden ja käyttökelpoisuuden varmistamiseksi. Monet innokkaat asiakkaamme ovat vahvistaneet tämän. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää Microsoft SQL Server 2017 -lisensoinnista.