Chat with us, powered by LiveChat
LAINSÄÄDÄNTÖ
Yritysasiakkaat
telephone
Apua perustamisessa
+49 69 173261340
 
Trustmask
Suodattimelle ei löytynyt tuloksia!
MICROSOFT SQL SERVER 2012 BUSINESS INTELLIGENCE MICROSOFT SQL SERVER 2012 BUSINESS INTELLIGENCE
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence Osta palvelin: Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence Tarvitset hyvän tietokannan hallintajärjestelmän, jotta voit seurata jatkuvasti liiketoimintaprosessejasi ja optimoida ne. Jos...
2 908,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENTERPRISE MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENTERPRISE
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise SQL Server 2012 on merkittävä tuotejulkaisu, jossa on monia uusia ominaisuuksia: Toimintakriittisten sovellusten luotettavuus korkeamman saatavuuden, salamannopeiden kyselyiden ja kehittyneiden...
4 105,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2012 STANDARD
SQL Server 2012 Standard Erityisiä vahvuuksia ovat liiketoiminnan älykkyysosajärjestelmät ja kriittiset sovellukset sekä pilven integrointi toiveidesi ja tarpeidesi mukaan. Virtualisointi kuvaa prosessia, jossa loppukäyttäjillä on...
288,90 € *

Muita mainitsemisen arvoisia SQL Server 2012: n uusia ominaisuuksia on SQL Azure -pilviratkaisun vahvempi integrointi: sen avulla tietokantoja voidaan tarjota myös internetin kautta ja paikallisia tietokantoja voidaan synkronoida. SQL Azurea hallitaan SQL Server Management Studiossa. Lisäksi uusi Contained Databases -toiminto yksinkertaistaa huomattavasti tietokantojen ja niistä riippuvaisten objektien siirtämistä.

Columnstore-indeksi (Transact-SQL) on standardi suurten tietovarastotaulukoiden tallentamiseen ja kyselyihin. Columnstore-indeksissä käytetään sarakepohjaista tietojen tallennusta ja käsittelyä, ja sen avulla saavutetaan jopa kymmenkertainen kyselyn suorituskyky perinteiseen rivipohjaiseen tallennukseen verrattuna.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä SQL Serverin uudet Data Quality Services (DQS) -palvelut mahdollistavat tietopohjan luomisen, jota voidaan käyttää tärkeiden tietojen laatutehtävien suorittamiseen, kuten standardointiin sekä tietojen korjaamiseen, laajentamiseen ja deduplikointiin.

Myös Microsoftin lisensointimalli on mukautettu nykyaikaisten palvelinjärjestelmien nykyiseen suorituskykyyn. SQL Server 2012:n standardiversiossa, joka on saatavilla sekä 32- että 64-bittisenä versiona, on jo yhteys pilvipalveluun. Tämä voidaan ostaa joko ydinlisenssin tai palvelinlisenssin ja CAL-lisenssien kanssa. Jokaisella SQL Server 2012 -versiolla on erilaiset säännöt sen oikeanlaista lisensointia varten. Lisätietoja tästä alla.

SQL Server 2012 on yhteensopiva myös vanhempien Windows-versioiden 7 ja 8 kanssa. SQL Server 2012 -lisenssillä saat siis erittäin tehokkaan palvelinohjelmiston, jota voidaan käyttää monissa eri tilanteissa.

Microsoft SQL Server 2012 on saatavana Wiresoftilta seuraavina versioina ja lyömättömään hintaan:

 • SQL Server 2012 Standard
 • SQL Server 2012 Business Intelligence
 • SQL Server 2012 Enterprise

SQL Server Standard -versio sisältää jo nyt monia päivittäisessä liiketoiminnassa käytettäviä toimintoja sekä laajoja hallintatyökaluja, jotka täyttävät pienempien yritysten ja organisaatioiden vaatimukset, mukaan lukien virtualisointi ja tietoturva

Virtualisointi ja tietoturva.

Business Intelligence Edition lisää SQL 2012:n palvelinversioiden joukkoon uuden jäsenen, ja premium-versio SQL Server 2012 Enterprise tarjoaa loppukäyttäjille laajimman valikoiman toimintoja ja palveluita, joiden avulla voidaan luoda skaalautuvia ja samalla erittäin käytettävissä olevia SQL Server -sovelluksia.

Neuvomme sinua mielellämme tarpeisiisi parhaiten sopivan SQL Server -version hankinnassa ja kokoamme sinulle räätälöidyn palvelinlisenssipaketin.

Lyhyt katsaus SQL Server 2012 -versioihin

Uusi Business Intelligence Edition on aiemmista SQL-versioista tuttujen, keskisuurten ja suurten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin kehitettyjen Standard- ja Enterprise-versioiden lisäksi uusi jäsen laajassa SQL Server -perheessä, johon kuuluu myös muita versioita. Kuten nimestä voi päätellä, BI-versio on suunniteltu erityisesti sellaisten yritysten tarpeisiin, jotka haluavat käyttää tehokkaita työkaluja tyypillisiin liiketoimintatehtäviin.

64-bittisen version lisäksiSQL Server 2012 on saatavana myös 32-bittisenä versiona, mutta on suositeltavaa asentaa 64-bittinen versio. Standard-, Business Intelligence- ja Enterprise-versioissa tietokantojen enimmäiskoko on rajoitettu 524 PByteen (petatavuun).

SQL Server 2012 -version tärkeät Business Intelligence -toiminnot

Vuoden 2012 version kattavien SQL Server BI -toimintojen avulla yritykset voivat toteuttaa toimivan BI-alustan. Tätä tarkoitusta varten se tarjoaa laajat raportointi- ja analysointitoiminnot Tärkeimpiä BI-ominaisuuksia ovat seuraavat:

 • BI Semanttinen malli (BISM): BI Semanttisen mallin avulla SQL Server 2012 tarjoaa työkalun mallien luomiseen SQL Server Analysis Servicesissä (SSAS) ja Powerpivot for Excelissä - jälkimmäisen avulla järjestelmänvalvojat voivat luoda puhtaasti taulukkomalleja.
 • Semanttinen haku liiketoimintatiedustelua varten: Semanttinen haku laajentaa SQL Serverin jo olemassa olevaa kokotekstihakutoimintoa uusilla skenaarioilla, jotka menevät avainsanahakua pidemmälle: Semanttisen haun avulla voit etsiä asiakirjojen välisiä yhtäläisyyksiä analysoimalla niiden merkityksiä.
 • SQL Server PowerPivot for SharePoint: SQL Server PowerPivotin avulla SharePoint-palvelin liitetään SQL Server 2012:een, jotta voidaan käyttää vastaavia toimintoja. PowerPivotin avulla Excel-taulukoihin tai Access-tietokantoihin paikallisesti tallennetut tiedot voidaan saattaa muiden käyttäjien saataville ja analysoida nopeasti.
 • SQL Server 2012:n Analysis Services: SSAS tarjoaa ratkaisuja analyyttisten tietokantojen luomiseen ja saataville asettamiseen, joita voidaan käyttää BI-sovelluksissa, kuten Excelissä, Performance Pointissa, Reporting Servicesissä jne. Analysis Services -instanssia voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Analysis Services -instanssi on suunniteltu erityyppisiä ratkaisuja varten: Järjestelmänvalvojat voivat valita moniulotteisen tai taulukkomuotoisen ratkaisun.
 • SQL Server Data Tools (SSDT): SSDT on SQL Server 2008 R2 -versiossa olevan Business Intelligence Development Studion seuraaja.SQL Server Data Tools -työkaluja voidaan käyttää tietovarastojen luomiseen ja SQL Server 2012:n Analysis Services -palvelujen hallintaan.
 • Columnstore-indeksit: SQL Server 2012:n Columnstore-indeksit ovat tehokas työkalu tyypillisiin tietovarastosovelluksiin. Niiden avulla tietoja voidaan ryhmitellä, hallita ja hakea sarakepohjaisessa tietomuodossa. Prosessissa kaikki sarakkeet yhdistetään toisiinsa kokonaisindeksin luomiseksi.
 • Data Quality Services (DQS) : Data Quality Services (DQS) parantaa SQL Server 2012:ssa tietojen puhdistuksen ja tietojen täsmäytyksen kaltaisia menettelyjä. DQS puhdistaa ja optimoi tietokokonaisuuksia etsimällä ja poistamalla päällekkäiset tai epäjohdonmukaiset tiedot ennen kuin niitä käytetään raportointipalvelujen tai tietovarastojen raporteissa.
 • Power View: Toinen BI-ominaisuus on Power View, lisäosa SharePoint Serveriin. Power View on web-pohjainen kojelautatyökalu tietojen analysointiin ja tilapäisraporttien laatimiseen, joka mahdollistaa tietojen nopean visualisoinnin.

Microsoftin SQL Server 2012:n nykyinen lisensointimalli

Muutettu lisensointimittari koskee SQL Server 2012 -versiota. Tämän avulla Microsoft määrittelee palvelinversiota kohden saatavilla olevien lisenssien tyypin ja tarpeen. Tämä tarkoittaa, että SQL-ohjelmistolle on olemassa erilaisia lisensointivaihtoehtoja.

Aikaisemmista versioista tuttua prosessorin lisenssiä ei enää ole. Se on korvattu ydinlisensoinnilla, jossa palvelimen kaikkien prosessoreiden jokainen ydin on lisensoitava. Vaikka ytimiin perustuvalla palvelimen suorituskyvyllä ei ollut merkitystä Microsoftin vanhempien palvelinversioiden lisensoinnissa, ytimien määrä on SQL Server Enterprise -versioiden lisenssivaatimuksen laskennan lähtökohta. Näin ollen lisensoinnin perustaksi tulee palvelinten kasvava suorituskyky, joka pystyy käsittelemään suurempia työmääriä ja jonka ytimien määrä mahdollistaa.

Virtuaalipalvelimet voidaan varustaa myös muun muassa Server/CAL-lisensseillä. Tässä tapauksessa, kuten standardiversiossa, tarvitaan palvelinlisenssien lisäksi ylimääräisiä asiakaslisenssejä (CAL). Core-lisensoinnissa palvelimen käyttöoikeuksiin ei sen sijaan tarvita CAL-koodeja.

Yleiskatsaus SQL Server 2012:n lisensointivaihtoehtoihin

Tässä yleiskatsauksessa esitellään Wiresoftin saatavilla olevien SQL Server 2012 -versioiden eri lisensointityypit:

 • Standard Edition (SE) - tässä voit valita lisensoinnin ytimien mukaan tai palvelinkohtaisesti sekä CAL-lisenssit
 • Business Intelligence Edition (BI) - tämä voidaan lisensoida vain palvelinkohtaisesti ja CAL:ien kanssa
 • Enterprise Edition (EE) - vain ydinpohjainen lisensointi on mahdollista

Toimiluvan myöntäminen Standard Edition

SQL Server 2012 -version Standard Edition on ainoa versio, joka tarjoaa mahdollisuuden valita 2-ydinlisensoinnin ja lisensoinnin palvelin/CAL:ien mukaan. Tämä seikka perustuu siihen, että Microsoft erottaa toisistaan pienten ja keskisuurten yritysten erilaiset vaatimukset SQL Serverin suorituskyvyn ja skaalautuvuuden osalta verrattuna suuriin ja suuriin yrityksiin

SQL-toimintojen suorituskyky ja skaalautuvuus. Taloudellisesti edullisemman Server & CAL -lisensointivaihtoehdon avulla nämä voivat myös käyttää yrityksessä SQL Server 2012: n suorituskykyä ja monipuolisia pilvitoimintoja, jotka on sovitettu pienempään, mutta heidän tarkoituksiinsa yleensä täysin riittävään palvelinsuorituskykyyn.

Pienempikokoiset organisaatiot ja yritykset tarvitsevat kuitenkin joskus myös täyden SQL-tehon, joka voidaan kattaa vain Core-lisenssillä. Jotta voisit ostaa heti alusta alkaen oikeanlaisen lisenssin SQL Server Standard Edition -versiota varten, sinun on syytä tehdä seuraavaa

Määritä ensin tyypilliset työmäärät ja lisäksi SQL Server -palveluita käyttävien työntekijöiden määrä. Joissakin olosuhteissa voi siis olla edullista ostaa Core-lisenssejä.

Seuraavassa osiossa tuodaan esiin SQL Server 2012:n kahden lisensointivaihtoehdon väliset erot. Jos haluat selvittää, mikä Standard Edition -lisensointi sopii yrityksellesi parhaiten, ota meihin yhteyttä ja pyydä neuvontaa, myös chattiin.

SQL Server Standard ja Enterprise Edition -versioiden lisensointi 2-ytimisten pakettien kanssa

SQL Server 2012:n ydinpohjaiseen lisensointiin sovelletaan seuraavia vaatimuksia Microsoftin määrittelemien kriteerien mukaisesti:

 • Kukin ytimen lisenssi on voimassa täsmälleen kahdelle ytimelle - tällöin ei lasketa prosessorikohtaista ytimien lukumäärää, vaan sovelletaan myös seuraavaa:
 • Ytimien vähimmäismäärä on aina 16 - riippumatta siitä, onko moottorissa todellisuudessa vähemmän ytimiä.
 • Palvelinta, jossa on vähemmän ytimiä kuin 16, ei voi lisensoida halvemmalla.
 • Ydinlisenssit ovat saatavilla vain 2-pakkauksina.

Tämä tarkoittaa, että sinun on ostettava vähintään 16 ydinlisenssiä = 8 pakettia 2-ydinlisenssejä. Käyttäjä- tai laitekohtaisia CAL-lisenssejä ei voi käyttää.

SQL Server 2012 Standardin ja Business Intelligence -palvelimen palvelin-/CAL-lisensointi

SQL Server 2012 Standardin tai Business Intelligence -palvelimen lisensointi palvelinlisenssillä ja ylimääräisillä asiakaskäyttölisensseillä (CAL) koostuu seuraavista kahdesta osasta:

 • Jokainen palvelin vaatii oman lisenssin. Tämä sisältää ylläpitäjän käyttöoikeudet, jotka on tarkoitettu yksinomaan hallintaan.
 • Jokainen työntekijä, joka käyttää palvelimen palveluja ja toimintoja, tarvitsee asiakaskäyttöluvan (CAL).
 • Näitä CAL-ohjelmia on saatavana kahtena vaihtoehtona: User CAL ja Device CAL.
 • Kun asiakkaan käyttölupa on myönnetty, sitä ei voi siirtää tai käyttää muulla kuin määritellyllä tavalla.

Microsoft SQL Server 2012 -lisensointi Wiresoftin kanssa erityisen edulliseen hintaan

Wiresoft tarjoaa SQL Server 2012 -versiota Standard-, Business Intelligence- ja Enterprise-versioina alkuperäisinä Microsoft-lisensseinä erityisen edulliseen hintaan. Wiresoftin ohjelmistohinnat ovat niin edullisia, koska tarjotut lisenssit ovat käyttämättömiä, ilmaisia käyttöoikeuksia, jotka ovat peräisin eurooppalaisilta yrityksiltä ja jotka olemme hankkineet täysin laillisesti. Ohjelmistotuotteiden, kuten palvelinlisenssien, ostaminen ja jälleenmyynti sallittiin nimenomaisesti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa.

Voit siis olla varma, että ostat Wiresoftilta täysin toimivan lisenssipaketin, joka on 100-prosenttisesti käyttökelpoinen ja jonka aitous on myös tarkistettu perusteellisesti.

Monet asiakkaat luottavat jo Wiresoftin epätavalliseen lisenssitarjoukseen kustannusten säästämiseksi - mukaan lukien asiantuntijaneuvonta. Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää sinulle edullisimmasta lisensoinnista Microsoft SQL Server 2012 -versioiden kanssa.